De Cultuur Loper

Meerjarig traject voor de versterking van het cultuurprogramma in het basisonderwijs. Erfgoed Brabant werkt samen met Kunstbalie aan De Cultuur Loper.

De Cultuur Loper

De Cultuur Loper is een meerjarig programma – bestaande uit coaching, scholing én een online instrument – waarmee scholen de kwaliteit van hun eigen cultuureducatieprogramma kunnen verbeteren. Het traject helpt de scholen om vanuit hun eigen visie een samenhangend en doorlopend activiteitenprogramma te maken. Zo worden kinderen in het primair onderwijs en in de onderbouw van het voortgezet onderwijs optimaal gestimuleerd in hun culturele groei, passend bij de visie van de school.

De Cultuur Loper is ontwikkeld door Kunstbalie en Erfgoed Brabant. 

Het programma is een samenwerking tussen lokale intermediairs, kunstencentra, scholen, cultuuraanbieders, gemeenten en Kunstbalie en Erfgoed Brabant.

Lees alles over De Cultuur Loper op de speciale website: www.decultuurloper.nl 

In het filmpje hieronder wordt kort de opzet van De Cultuur Loper uitgelegd.

Voor scholen

Scholen die deelnemen aan De Cultuur Loper, werken in het traject met de culturele competenties en de bijbehorende indicatoren. Erfgoed Brabant geeft bij al haar lesmateriaal aan, aan welke indicatoren wordt gewerkt bij het uitvoeren van de projecten.

Daarnaast is onze scholing en deskundigheidsbevordering en ons advies DCL-proof. Wil je meer weten over hoe erfgoededucatie past binnen de Cultuur Loper? Neem contact met ons op.

De tekst loopt door onder het filmpje.

 

Over de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit

De Cultuur Loper is een van de programma's binnen de OCW-regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Deze regeling wordt uitgevoerd door het Fonds voor Cultuurparticipatie voor de perioden 2013-2016 en 2017-2020. Er zijn in 2012 in heel Nederland 54 aanvragen gehonoreerd. De Cultuur Loper met als penvoerder Kunstbalie is er daar één van. De Cultuur Loper richt zich op gemeenten in Noord-Brabant buiten de B5-steden. Erfgoed Brabant is binnen De Cultuur Loper verantwoordelijk voor het onderdeel erfgoededucatie en betrokken bij het ontwikkelen van het traject.

De regeling is verlengd voor de periode 2017-2020. De aanvraag voor vervolg van De Cultuur Loper is gehonoreerd. Alle gemeenten en scholen uit de eerste periode (27 gemeenten, 184 scholen) gaan door en nog eens 18 gemeenten en 170 scholen sluiten aan!

 

Logoblok cmk2.JPG

Onderstaande vensterplaat bevat een selectie van activiteiten van Erfgoed Brabant binnen De Cultuur Loper tussen 2013 en 2016.

1: De Cultuurloper
2: Begeleiding van scholen
3: Deskundigheidsbevordering voor leerkrachten
4: De Cultuurloper voor erfgoedinstellingen
5: Lesmateriaal onder de loep
6: Investeringsprogramma
7: Leerdoelen voor erfgoededucatie
8: Monitoring en evaluatie    


Verantwoordelijke medewerker(s)
Ninke van der Heijden
Ninke van der Heijden
Projectleider
Bekijk profiel
Dieuwertje de Nigtere
Dieuwertje de Nigtere
Projectmedewerker
Bekijk profiel
Rolf Vonk
Rolf Vonk
Projectmedewerker
Bekijk profiel
Tera Uijtdewilligen
Tera Uijtdewilligen
Projectleider
Bekijk profiel
Kenmerken
 
©2019 Erfgoed Brabant