De laatste Kloosterkapel

De Laatste Kloosterkapel

Waar: Bergen op Zoom

Korte omschrijving
De Congregatie “toevlucht in lijden” Zusters Franciscanessen zijn de grondleggers van de ouderen- en ziekenzorg in en rond Bergen op Zoom en in Sukabumi op Java.Met vrijwilligers is de tentoonstelling ‘de laatste kloosterkapel’ ontworpen en gebouwd. De eenvoudig op te zetten tentoonstelling geeft een beeld van de geschiedenis van de Congregatie, en het leven van een zuster. De tentoonstelling geeft daarnaast informatie over de St. Catharinakapel, de enige overgebleven kloosterkapel in Bergen op Zoom, haar historische locatie en de grootschalige restauratie van 2012 - 2013.

www.sintcatharinakapel.nl


Verantwoordelijke medewerker(s)
 
©2020 Erfgoed Brabant