Storytelling

Om het verhaal zo krachtig mogelijk te vertellen maakt Crossroads Brabant 40|45 gebruik van de techniek van storytelling. Eerst wordt een thema gekozen. Daarnaast wordt er een aansprekende hoofdpersoon gekozen, om het proces van identificatie en de beleving van het verhaal te versterken en te ondersteunen.

Structuur storytelling in 5 stappen:
De vijf stappen vormen een leidraad hoe een verhaal wordt opbouwt. Hierin is het belangrijk om focus aan te brengen en geen complete levensverhalen te vertellen.

PROLOOG
De proloog geeft een kort overzicht van wat vooraf ging. Het gaat hierbij om een korte historische achtergrond en een korte toelichting van het thema van WOII dat aan de orde is in het verhaal. Vervolgens wordt een korte achtergrond van de hoofdpersoon gegeven.

1. SET-UP
Geschetst wordt waar en wanneer het verhaal zich afspeelt. De hoofdpersoon/hoofdpersonen worden verder geïntroduceerd: in wat voor situatie zijn zij terecht gekomen, wat betekent dit voor hen?

2. MOTORISCH MOMENT
Er gebeurt iets dat het verhaal in beweging zet. Er is sprake van een ‘probleem’ of een ‘vraag’ en de hoofdpersoon of hoofdpersonen moeten in actie komen.

3. KEERPUNTEN
Het verhaal neemt een nieuwe wending. Er is vaak sprake van een dilemma of een ingrijpend keuzemoment voor de hoofdpersoon. Soms leiden de keuzes of handelingen van anderen tot wezenlijke wendingen voor de hoofdpersoon. Naarmate het verhaal vordert, nemen de belangen toe, de tegenwerking wordt sterker en/of de gebeurtenissen volgen elkaar sneller op.

4. CLIMAX
De climax is een hoogtepunt of een dieptepunt in het verhaal. Een spannend of dramatisch moment. Het ‘probleem’ wordt opgelost of de ‘vraag’ wordt beantwoord.

5. RESOLUTIE
De resolutie is de afwikkeling van het verhaal. Het verhaal levert een inzicht op en is in die zin verrijkend. Aan het eind van het verhaal is er bij voorkeur een gevoel van hoop. Dit gevoel kan zich aandienen bij de resolutie of bij de epiloog.

EPILOOG
In de epiloog wordt kort geschetst hoe het met de hoofdpersoon of hoofdpersonen afliep. Er wordt vooral ingegaan op de impact die de gebeurtenissen rondom WOII op hem of haar hebben gehad.

Ter inspiratie download hier de Crossroads-brochure met vijf voorbeeldverhalen. 

©2021 Erfgoed Brabant