BEB

In de periode 2010 – 2013 organiseerde Erfgoed Brabant tweemaal een tweejaarlijkse manifestatie: de Brabantse Erfgoed Biënnale, kortweg BEB

In de periode 2010 – 2013 organiseerde Erfgoed Brabant tweemaal een tweejaarlijkse manifestatie: de Brabantse Erfgoed Biënnale, kortweg BEB. De BEB had tot doel:

  • Het signaleren van erfgoedvraagstukken:
  • het op de agenda zetten van actuele thema's op erfgoedterrein;
  • het versterken, uitwisselen en samenbrengen van kennis over erfgoed.

Elke BEB speelde zich af rondom een actueel erfgoedthema:
2010 – 2011: Industrieel Erfgoed
2012 – 2013: Cultuurhistorisch landschap

BEB-publicaties

Tijdens de Oogstbijeenkomst op 31 oktober 2013 zijn de eerste exemplaren van twee grote BEB-publicaties uitgereikt. Bij beide publicaties is gebruik gemaakt van multimediale verslaglegging. Als u het document download, vindt u daar verwijzingen naar films, geluidsfragmenten en foto’ s, maar ook tekstuele bijdragen en beeldverslagen.  

  • De eindpublicatie van de BEB bevat interviews met de partners en korte beschrijvingen van alle BEB-projecten.
  • In de publicatie Buurten met boeren en buitenlui worden zes landwerkers en hun omgeving geportretteerd.

Gebruik minimaal versie 9 van Adobe Acrobat reader om de pdf weer te geven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Verantwoordelijke medewerker(s)
Doret Eeken
Doret Eeken
Projectmedewerker
Bekijk profiel