Brabants Kloosterjaar

2021 is door de Provincie Noord-Brabant uitgeroepen tot het Brabants Kloosterjaar

2021 is door de Provincie Noord-Brabant uitgeroepen tot het Brabants Kloosterjaar. Het Kloosterjaar wordt gevierd met allerlei activiteiten, publicaties, bijeenkomsten, een wandelroute langs veertig kloosters, kloosterproducten en een publiekscampagne. Erfgoed Brabant denkt mee over de programmering, schrijft mee aan het Bindboek, een inspiratieboek dat gekoppeld is aan de wandelroute, en organiseert zelf een aantal projecten, zoals het fotoproject van de Fraters van Tilburg en erfgoedcolleges over onderdelen van het kloosterleven. Ook kun je kloosterverhalen lezen op Brabantserfgoed.nl.

Het kloosterleven in Brabant kent een lange geschiedenis. Al in de vroege middeleeuwen werden de kloosters in Brabant opgericht. Vooral in de twintigste eeuw kwam het kloosterleven tot volle bloei. Op veel plekken is deze geschiedenis nog zichtbaar. Brabant telt honderden voormalige kloostergebouwen. Bijna ieder Brabants gezin heeft wel verhalen en herinneringen aan kloosterlingen. In de provincie worden ruim veertig kloosters nog bewoond. Kloosterlingen werken en leven vanuit waarden en overtuigingen zoals samenwerken, duurzaamheid en barmhartigheid. Die waarden en overtuigingen zijn nog steeds betekenisvol en verdienen het om doorverteld te worden, ze maken deel uit van de Brabantse identiteit. Vanuit deze erfgoedgedachte ondersteunt de Provincie Noord-Brabant de organisatie van het kloosterjaar met vier grote deelprojecten. Er komt een publiekscampagne, de wandelroute Ons Kloosterpad wordt geopend, er worden kloosterproducten gemaakt, ontworpen en verkocht en er zijn culturele en spirituele evenementen en ontmoetingen. Kijk op Brabants Kloosterleven voor meer informatie over de deelprojecten en de agenda.

Jubilerende kloosters
De directe aanleiding voor dit feestelijke kloosterjaar zijn vier jubilerende kloostergemeenschappen die in 2021 hun eeuwenlange bestaan in Brabant vieren:

De Kruisheren wonen al 650 Jaar in het klooster in Sint Agahta. Dat klooster is daarmee het oudste aan één stuk bewoonde klooster van Nederland.  De Kruisheren volgen de regels van Augustinus en uiten die in (koor)gebed, beschouwing en pastorale zorg.  

De jongste van de vier jubilerende kloosterorden zijn de zusters Clarissen. Zij volgen al 550 jaar de kloosterregels van Clara van Assisi en doen dat sinds 300 jaar vanuit het klooster in Megen. 

De orde van de Norbertinessen werd 750 jaar geleden opgericht in het Brabantse Wouw. De zusters wonen in het slotje De Blauwe Camer en hun leven is gedragen door dienstbaarheid, bidden, werken en beminnen. 

De orde van de Norbertijnen werd negenhonderd jaar geleden opgericht. In een samenleving waarin veel mensen los staan van elkaar, staan de Norbertijnen voor geloof en verbondenheid, voor eerlijke verhoudingen tussen mensen en oprechte waardering voor wie iemand is. Zij doen dat vanuit de Abdij van Berne. 


Verantwoordelijke medewerker(s)
Monique Groot
Monique Groot
Projectleider
Bekijk profiel
Wouter Loeff
Wouter Loeff
Historicus en Hoofdredacteur Brabantserfgoed.nl
Bekijk profiel
 
©2021 Erfgoed Brabant