Wetenschappelijke publicaties over 'gij'

Prof. dr. Jos Swanenberg heeft speciaal voor de Gij-week een lijst opgesteld van wetenschappelijke publicaties over 'gij', en over de bijbehorende werkwoordsvorm -de, zoals 'bende gij'. 

  • Henk Bloemhoff & Nanne Streekstra (2013). Basisboek historische taalkunde. De Kleine uil: Groningen.
  • Jorik van Engeland (2013). Bènde gij himmel gèk geworre? De Brabantse tweede persoon in inversiezinnen: diachroon onderzoek, taalkundige verklaringen en een vergelijking met het Nederlands. BA Thesis Utrecht University.
  • Jorik van Engeland (2015). Microvariation in Southern Dutch Dialects. Diachronic and Synchronic Research into the 2nd Person in Inversion. MA Thesis Utrecht University.
  • Marjo van Koppen (2010). ‘Subjectverdubbeling: heranalyse of analogie?’ In Nederlandse taalkunde 15-3, 331-340.
  • Gert-Jan Postma (2011). ‘Het verval van het pronomen du: Dialectgeografie en de historische syntaxis.’ In Nederlandse taalkunde 16, 56-87.
  • Jos Swanenberg (2016). Dialectologie in de 21e eeuw. De vitaliteit van dialectkenmerken in Noord-Brabant. In Leuvense Bijdragen 100, 302-319.
  • Nicoline van der Sijs (2004). ‘Waar komt jij vandaan?’ In: Onze Taal. Den Haag. 
  • A.A. Weijnen (1971). Schets van de geschiedenis van de Nederlandse syntaxis. Van Gorcum: Assen.

Klik hier voor meer informatie over de Gij-week.