Zichtbaarheid in gemeente en gemeenschap

In het begeleidingstraject voor heemkundekringen waarin heemkundekring Schaijk en Reek de pioniersrol speelt, verzorgde Ank Lambers (NHTV) een creatieve sessie met als doel tot ideeën te komen die de zichtbaarheid van de kring naar gemeente en gemeenschap vergroten.

Doel

Creatief denken is een gestructureerd proces voor het oplossen van problemen of het ontdekken van kansen. Door gebruik te maken van creativiteit is het mogelijk te komen tot creatieve (nieuwe en nuttige) oplossingen. Met verschillende creatieve technieken worden bestaande denkpatronen doorbroken en worden er nieuwe verbindingen in onze hersenen gelegd. Hierdoor ontstaat ruimte voor nieuwe innovatie ideeën en kansrijke ontwikkelrichtingen.

Aanleiding

Wanneer start je een creatieve sessie?

 • Als er een probleem of een kans is;
 • Als de vraag nog niet eerder gesteld is;
 • Als je het antwoord niet kan opzoeken;
 • Als je creativiteit nodig hebt om het probleem op te lossen.

Voorwaarden voor een goede startvraag

 • geeft energie;
 • is positief;
 • is kort;
 • is krachtig;
 • zit een uitdaging in de vraag, hij mag ambitieus zijn;
 • is zonder jargon en ambitieus geformuleerd.

Verder moet een startvraag moet goed aansluiten op de actuele behoefte/situatie en zitten er geen ontkenningen in.

Een goede startvraag begint met:

 • Hoe kan onze kring: legt probleem bij de deelnemers van de brainstormsessie
 • Bedenk….
 • Ontwerp….
 • Op welke manieren kan onze kring...
 • Zou het niet geweldig zijn als…

Hierbij kun je de volgende technieken hanteren: Uitstel van oordeel, Associatief denken, Denken in alternatieven (divergeren), Verbeeldingskracht, Lift mee op ideeën van anderen.

Toepassing

Om de zichtbaarheid van de Heemkundekring Schaijk & Reek te vergroten, werd als volgt gewerkt:

-Techniek 1 (Divergeren) Braindump / Purge
Schrijf alle ideeën die je te binnen schieten op. Eerst in stilte, zodat je niet afgeleid wordt door de ideeën van anderen. Vervolgens hardop voorlezen en hierbij ook voortborduren op de ideeën van anderen en weer nieuwe ideeën genereren.

Genoemd werden: filmavonden en cultuurreizen organiseren, historische cursussen geven en de (prachtige) heemkamer meer open stellen, als etalage van de kring. Gastvrijheid en gezelligheid voorop stellen.

-Techniek 2 (Divergeren) GPS model
Deze techniek is gebaseerd op het GPS model. Centraal staan trends en ontwikkelingen die relevant zijn voor de heemkundekring. Deze trends en ontwikkelingen worden gebruikt als inspiratie om te komen tot nieuwe ideeën. Gekozen trends en ontwikkelingen zijn: Individualisme, Duurzaamheid, Deeleconomie, Vergrijzing en Belevenis- en betekeniseconomie.

-Techniek 1 (Convergeren) Kiezen
Het aantal ideeën wordt gedeeld door het aantal deelnemers. Zoveel ideeën mag iedereen kiezen. Dit gebeurt met het stickeren. Elke deelnemer krijgt stickertjes en plakt die bij de ideeën die zijn voorkeur hebben. Haal de ideeën nog niet weg.

-Techniek 2 (Convergeren) Roadmap
Cluster favoriete ideeën op ‘thema’ en geef dat een naam. Probeer deze clusters in een tijdlijn te zetten (wat kan er in 2017 al bereikt worden en wat kan er over een aantal jaar, bijv. 2025 pas bereikt worden).

- Van idee naar actie
Pitch in max. 5 minuten het beste idee. Doe dit op een verhalende manier. Dit doe je om de toehoorders te raken, helderheid te bieden en betrokkenheid te vergroten. Volgende stap is keuzes maken; met welke ideeën wil je verder?

Belangrijke uitkomst was dat niet aan de ledenwerving maar eerst aan de positieve zichtbaarheid gewerkt moet worden, als voorwaarde om tot succesvolle ledenwerving te kunnen komen.

 

 

©2017 Erfgoed Brabant