Doelgroepen van de heemkundekring

Het is heel belangrijk van tijd tot tijd eens stil te staan bij de vraag: voor wie doen we het allemaal? Wie hebben eigenlijk belang bij het werk van de heemkundekring?
Op de eerste plaats zijn dat de vrijwilligers zelf. Zij hebben als het goed is plezier in hun werk, en vinden het belangrijk om te doen.
Op de tweede plaats zijn dat de mensen in de omgeving, onze gemeenschap. Deze mensen komen naar het heemhuis toe, lezen en horen over het lokale erfgoed van hun woonplaats en hebben (hopelijk) een prettige en leerzame ervaring.

Maar naast de eigen mensen en het publiek zijn er nog veel meer belanghebbenden (stakeholders), waar je in eerste instantie misschien niet direct aan denkt. Heemkundekring Schaijk & Reek zette deze belanghebbenden op een rij.

Voor wie en met wie doen wij ons werk?

 1. mensen met wortels in Schaijk en Reek
 2. mensen die naar hier gekomen zijn, als ze interesse in hun woonplaats hebben
 3. en latent geïnteresseerden
 4. jongeren, toekomstige generaties
 5. andere verenigingen in het dorp
 6. geschiedkundigen en archeologen van buiten, mogelijke sprekers, andere heemkundekringen,  Brabants Heem en Erfgoed Brabant
 7. de gemeente
 8. media
 9. bedrijfsleven
 10. toeristen, campingeigenaren, VVV
 11. bibliotheek, archief
 12. zorgcentra
 13. parochie
 14. smartlappenkoor
 15. IVN

Het goed in beeld hebben van al deze groepen helpt erfgoedverenigingen om ook gericht na te denken over de vraag wat de vereniging voor elk van deze groepen betekent, en wil betekenen.

Verschillende manieren van 'sorteren' van deze groepen kunnen weer helpen om duidelijker te maken hoe zij zich tot de kring verhouden:

 • Welke rol hebben ze ten opzichte van de kring? Zijn het gebruikers, toeleveranciers, beïnvloeders of beslissers?
 • Welke mate van invloed wil de kring bepaalde groepen geven? Worden ze geïnformeerd? Mogen ze meedenken over wat de kring doet? Of doen ze zelf ook echt mee? En beslissen ze misschien zelfs ook mee?
 • Zijn er met bepaalde groepen misschien gedeelde belangen? En zo ja, is er ook onderling vertrouwen of ontbreekt het daaraan?

Zelf belanghebbenden in kaart brengen

 1. Nodig iedereen ruim op tijd uit om deel te nemen en licht toe wat de bedoeling is. Het is nuttig zoveel mogelijk medewerkers te betrekken bij het kaart brengen van de belanghebbenden, om zo een breed beeld te krijgen.
 2. Begin met het verzamelen van alle belanghebbenden en schrijf deze b.v. op een flip-overvel.
 3. Ga vervolgens aan de slag met het groeperen van de belanghebbenden op een of meer van de hierboven aangegeven manieren. Gebruik hiervoor bijv. grote vellen en post-its.
 4. Bespreek met elkaar de uitkomsten. Er kunnen natuurlijk verschillen zijn in de rollen die medewerkers aan belanghebbenden geven: licht aan elkaar toe waarom je een bepaalde belanghebbende zo ziet.

Aan de slag met de resultaten

Als duidelijker is geworden welke relatie de kring heeft met de verschillende groepen, kunnen gerichte vervolgstappen worden gezet. Welke dat zijn is natuurlijk afhankelijk van het te bereiken doel van de heemkundekring.

Daarnaast kunnen we ons afvragen in hoeverre zichtbaar is wat de heemkundekring voor de gemeenschap betekent. Heemkundekring Schaijk & Reek kwam tot de volgende lijst van manieren om de gemeenschap op de hoogte te houden van hun activiteiten en resultaten.

Hoe kunnen we deze belanghebbende partijen bereiken?

 1. lokale radio en televisie
 2. huis-aan-huis weekblad
 3. inloop heemgebouw
 4. gidsen
 5. demonstraties en tentoonstellingen
 6. flyer/brochure
 7. schoolklassen uitnodigen
 8. projecten waarbij de inwoners direct betrokken worden.
©2017 Erfgoed Brabant