Rianne Walet

Rianne Walet

Rianne Walet

Projectmedewerker

   06 34 22 36 00

 

Rianne’s werk richt zich op erfgoedparticipatie. Het Europese Verdrag van Faro (2005) heeft als doel actieve erfgoedparticipatie op vrijwillige basis te ondersteunen om de verbinding tussen erfgoed en de samenleving te versterken. Rianne doet in dit kader onderzoek naar de verschillende erfgoedgemeenschappen en hun initiatieven in onze provincie om de uitwisseling tussen erfgoedgemeenschappen, erfgoedorganisaties en overheden te kunnen faciliteren in de toekomst.