Lot Rodenburg

Lot Rodenburg

Lot Rodenburg

Stagiair

   073 615 62 62

Lot studeert Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie aan de Radboud Universiteit, en doet binnen haar stage bij Erfgoed Brabant onderzoek naar eerste generatie Turkse en Marokkaanse gastarbeiders en hun familie, die uiteindelijk zijn gesetteld in Brabant. Ze gaat zich bezighouden met het interviewen van deze mensen, en het opschrijven van hun verhalen. Deze worden zo opgenomen in het erfgoed van Brabant. 

Lots interesse in andere culturen past goed binnen het project waar ze zich mee bezighoud. Daarnaast vindt ze het fijn dat ze een bijdrage kan leveren aan het inclusiever maken van het Brabants erfgoed.