Bestuur en Raad van Toezicht

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders
In het bestuur van Erfgoed Brabant hebben zitting:

De heer drs. P.J.G.M. Timmermans, directeur-bestuurder

Raad van Toezicht:
De heer drs. H.P.T.M. Willems, voorzitter
De heer mr. J.A.M. van Heijningen
De heer drs. J.G.I.M. Reijrink
Mevrouw drs. J.W.M. Buys
De heer M.W.A.M. van Stappershoef

©2020 Erfgoed Brabant