Van Grave(n) naar Knokke(n)

Dit product is tijdelijk uitverkocht.

In het gebied tussen Knokke in Vlaanderen en Grave in Nederland vind je sporen van oorlog en strijd terug in het landschap. Waarom zijn die versterkte steden, forten en linies juist op die plekken terug te vinden? En welke functie hebben de overblijfselen nu nog?

In Noord-Brabant loopt een verdedigingslinie tussen Bergen op Zoom en Grave. We noemen deze linie de Zuiderwaterlinie. Dit project wil leerlingen die in de  buurt van deze linie wonen kennis laten maken met de functie  van een verdedigingswerk in heden en verleden.

Van Grave(n) naar Knokke (n) bestaat uit een educatieve film waarin acteur Jack Wouterse in vogelvlucht de leerlingen op reis meeneemt door tijd en ruimte. Bij de film zijn klassikale opdrachten gemaakt waarin de leerlingen de ontwikkelingen van verdedigingswerken in een chronologische volgorde zetten. 

In les 2 leren de leerlingen over het beleg van Breda in de Tachtigjarige Oorlog door middel van een toneelscript. De leerlingen verplaatsen zich in een van de historische personages en leven zich in de situatie in.

Vervolgens kan de leerkracht kiezen uit meerdere lessuggesties die op locatie uit te voeren zijn. De leerlingen ontdekken wat er nog te zien is van de verdedigingswerken bij hen in de buurt.

Het educatiemateriaal is ontwikkeld door Erfgoed Brabant in opdracht van de provincie Noord-Brabant in het kader van het Europese Interreg IVA project ‘Forten en Linies in Grensbreed Perspectief’.

Doelgroep Groep 7, Groep 8, 1 vmbo, 1 havo, 1 vwo, 2 vmbo, 2 havo, 2 vwo
Leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld en Kunstzinnige oriëntatie.
Leerdoelen
  • De leerling kan een definitie van erfgoed geven en dit toelichten met voorbeelden van erfgoed in de eigen omgeving, in de eigen provincie en werelderfgoed in Nederland en de wereld.
  • De leerling kan vragen stellen bij erfgoed en in samenwerking met anderen verschillende bronnen raadplegen en informatie opzoeken om de vragen te beantwoorden.
  • De leerling kan erfgoed in de eigen omgeving koppelen aan onderwerpen in de regionale/nationale geschiedenis.
  • De leerling kan het verhaal bij het erfgoed plaatsen in de tijd en relateren aan hoe mensen in een bepaalde tijdsperiode woonden, leefden en werkten en daarbij verschillen en overeenkomsten noemen met nu.
  • De leerling kan zijn/haar eigen verbondenheid met erfgoed vertalen in het zorgdragen voor het behoud van erfgoed.
Tijdsbeslag Twee tot twaalf lessen, afhankelijk van de invulling door de leerkracht.
Plaats van uitvoering Klas en op locatie bij een verdedigingswerk.
Lesmateriaal

Docentenhandleiding met daarin:

  • DVD
  • Kaarten
  • Suske en Wiske “De Laaiende Linies”.
Beschikbaarheid en kosten Het lesmateriaal is tijdelijk uitverkocht

Verantwoordelijke medewerker(s)
Tera Uijtdewilligen
Tera Uijtdewilligen
Projectleider
Bekijk profiel
Dieuwertje de Nigtere
Dieuwertje de Nigtere
Projectmedewerker
Bekijk profiel
Ninke van der Heijden
Ninke van der Heijden
Projectleider
Bekijk profiel
Kenmerken
 
©2017 Erfgoed Brabant