Frequently Asked Questions

De meest gestelde vragen én antwoorden over erfgoededucatie

Wat is erfgoed?
Erfgoed zijn sporen uit het verleden die we de moeite waard vinden om te bewaren voor de toekomst. Denk aan archeologische vondsten, monumenten, landschappen, voorwerpen, foto’s, oude kaarten maar ook tradities, verhalen, ambachten en gebruiken.

Wat is erfgoededucatie?
Onder erfgoededucatie verstaan wij het lesgeven met en over erfgoed. Dat kan zijn door de groepsleerkracht of vakdocent maar ook door een erfgoedexpert van bijvoorbeeld een museum of archief.

Moet ik daarvoor de klas uit?
Bij voorkeur wel! Erfgoededucatie gaat over de omgeving van de leerlingen, en die ervaren ze het beste door erfgoed in de omgeving ook echt te bezoeken. Daardoor worden de betrokkenheid en de verbondenheid van de leerling met zijn eigen omgeving groter. Erfgoed vertelt ons wie we zijn, wat ons verleden is en wat ons bindt.

Maar ook in de klas zijn er genoeg mogelijkheden om met erfgoed aan de slag te gaan. Het echt in aanraking komen met erfgoed is daarbij belangrijk, want als je erfgoed echt in handen hebt leer je op een andere manier dan uit een boekje. Haal voorwerpen de klas in, en laat leerlingen al hun zintuigen gebruiken.

Waarom erfgoededucatie?
Het verhaal achter een voorwerp, gebouw of landschap verleent betekenis en leert ons begrijpen waar we vandaan komen: erfgoed zegt iets over onszelf. Erfgoededucatie laat leerlingen zien dat hun eigen omgeving betekenisvol is en iets met henzelf te maken heeft.

Daarnaast levert goede erfgoededucatie leerlingen ook kennis, vaardigheden en attituden op die verder gaan dan alleen de erfgoed- of geschiedenisles. Erfgoededucatie koppelt taal, burgerschapsvorming, historische en geografische vaardigheden en onderdelen uit cultuureducatie.

Hoe kan ik aan de slag?
Wilt u meer weten over erfgoededucatie en hoe u daarmee aan de slag kunt in de klas? Download dan de publicatie 'Wijzer met Erfgoededucatie'. Daarin vindt u de leerdoelen erfgoededucatie voor het basisonderwijs. Met deze handleiding krijgt u meer inzicht in de bedoeling van erfgoededucatie en weet u waar u aan werkt.

Kijk ook eens bij ons aanbod lesmateriaal voor primair en voortgezet onderwijs.
Daarnaast hebben we scholing en cursussen voor ICC'ers en schoolteams.


Verantwoordelijke medewerker(s)
Tera Uijtdewilligen
Tera Uijtdewilligen
Projectleider
Bekijk profiel
Dieuwertje de Nigtere
Dieuwertje de Nigtere
Projectmedewerker
Bekijk profiel
Ninke van der Heijden
Ninke van der Heijden
Projectleider
Bekijk profiel
Rolf Vonk
Rolf Vonk
Projectmedewerker
Bekijk profiel
 
©2018 Erfgoed Brabant