Stuur uw scriptie in voor de scriptieprijs Brabantse Geschiedenis

- 29 januari 2020

Erfgoed Brabant, de Historische Vereniging Brabant en de Stichting Zuidelijk Historisch Contact willen de wetenschappelijke beoefening van de Brabantse geschiedenis aan de Nederlandse en Belgische universiteiten en hogescholen bevorderen en jonge onderzoekers op dit terrein aanmoedigen en hebben daartoe een prijs ingesteld voor masterscripties die handelen over de geschiedenis van Brabant. De prijs bestaat uit een geldbedrag van €1.000 en de mogelijkheid de bekroonde scriptie, omgewerkt tot een artikel, te publiceren in het Noordbrabants Historisch Jaarboek (NHJ). De redactie van het NHJ verzorgt de begeleiding bij het omwerken van de scriptie tot een artikel.

Het onderwerp van de scriptie betreft de geschiedenis van de gebieden die ooit tot het hertogdom Brabant hebben behoord, dat wil zeggen de huidige Nederlandse provincie Noord-Brabant en de Belgische provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Er is geen beperking qua historisch tijdvak of historische discipline. Ook studies op het gebied van bijvoorbeeld erfgoed, archeologie, historische taal- en letterkunde, historische psychologie, rechtsgeschiedenis, medische geschiedenis, publieksgeschiedenis, kunstgeschiedenis of bouwgeschiedenis komen in aanmerking.

-De scriptie is geschreven in het kader van een succesvol afgeronde masterstudie aan een Nederlandse of Belgische universiteit of hogeschool in 2018 of 2019.
-De scriptie mag niet zijn gepubliceerd voordat de jury de uitslag bekend maakt.

Ingezonden scripties worden beoordeeld door een wetenschappelijke jury, te weten de redactie van het NHJ. Over de uitslag van de prijsvraag kan niet worden gecorrespondeerd. Bij onvoldoende inzendingen van voldoende kwaliteit is de jury gerechtigd geen prijs toe te kennen.

De uitreiking van de prijs zal plaatsvinden in het najaar van 2020.

Kandidaten kunnen tot 29 februari 2020 een digitale versie van hun scriptie zenden aan:

Jan Brouwers
Redactiesecretaris NHJ
e-mail: stichtingzhc@xs4all.nl