Noodfonds voor cultuur en historie

- 23 april 2020

De coronacrisis raakt activiteiten rondom cultuur en historie. De Mastboom-Brosens Stichting hecht veel waarde aan deze activiteiten. Daarom heeft het bestuur een noodfonds ingesteld voor particulieren, stichtingen en verenigingen die zich hiermee bezighouden. 

Steun voor West-Brabant en de Noorderkempen
Wie komen in aanmerking voor steun vanuit het Noodfonds? De eerste voorwaarde is dat aanvragers zich richten op het werkgebied van De Mastboom-Brosens Stichting: de (cultuur-)geschiedenis van West-Brabant en de Noorderkempen. De tweede voorwaarde is dat ze financiële problemen ervaren die aantoonbaar voortkomen uit de maatregelen rondom de coronacrisis. 

Instandhouden cultuur en historie
Met het Noodfonds wil de stichting waardevolle (cultuur-)historische activiteiten beschermen. Onder activiteiten vallen bijvoorbeeld publieksevenementen (tentoonstellingen, evenementen) en verdiepende inspanningen (onderzoek, publicaties of verwerving). De directe financiële verlichting kan worden aangewend om maatregelen te nemen en betalingsproblemen te voorkomen, waardoor activiteiten kunnen worden voortgezet. 

Aanvraag voor steun indienen
Het bestuur van De Mastboom-Brosens Stichting heeft richtlijnen voor aanvraag opgesteld. Belanghebbenden kunnen het document downloaden op de website van de stichting.

De Mastboom-Brosens Stichting
De Mastboom-Brosens Stichting handelt in de geest van mr. Henri Mastboom, die van jongsaf bijzonder geïnteresseerd was in zijn afkomst en de cultuurhistorie van zijn omgeving. De stichting beheert de nalatenschap van Henri Mastboom waaronder het huis van de familie: het Mastboomhuis in Oud Gastel. Ook verleent de stichting vanuit het Mastboomfonds subsidies aan activiteiten op het gebied van cultuurhistorie van West-Brabant en de Noorderkempen. Met het speciale, tijdelijke noodfonds wil de stichting waar nodig een helpende hand bieden bij problemen als gevolg van de coronacrisis.