Nieuwe subsidieregeling Fonds voor Cultuurparticipatie: erfgoedparticipatie volgens het Verdrag van Faro

- 14 mei 2020

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft een nieuwe subsidieregeling geopend met de naam 'Vind elkaar in erfgoed. Verken de Faro-werkwijze.'

Met deze subsidieregeling stimuleert het fonds dat erfgoedgemeenschappen een actieve, volwaardige rol vervullen in de omgang met cultureel erfgoed. Of je dat nou zélf regelt, voor anderen mogelijk maakt, of onderzoekt hoe dat zou gaan of nóg beter kan.

Faciliteer, Activeer, Reflecteer, Onderneem!

Hier lees je welk soort activiteiten er gefinancierd worden en hoe die passen bij het Verdrag van Faro. Dit verdrag benadrukt de maatschappelijke waarde van erfgoed door actieve deelname daaraan. Het draait om erfgoedgemeenschappen en de betekenis en waarde die zij aan erfgoed toekennen.

De subsidieregeling kent drie aanvraagrondes, twee dit jaar en één in 2021:

  • 11 mei t/m 31 juli
  • 7 september t/m 27 november
  • 1 februari t/m 30 juni 2021

Meer informatie en/of indienen? Klik hier