Mondriaanfonds subsidieert community onderzoeksproject

- 7 mei 2020

Het Mondriaanfonds heeft subsidie beschikbaar gesteld voor een bijzonder community onderzoeksproject dat de komende jaren onder auspiciën van onze leerstoel Cultuur in Brabant wordt uitgevoerd. 

Het project betreft een historisch-sociologische studie: door middel van een longitudinale analyse van een person-period data file met daarin biografische gegevens van alle circa 4.000 Joden die tussen 1930 en 1945 in Noord-Brabant woonden of daar hun toevlucht zochten, gaat dit project na of en in welke mate sociale integratie bijdroeg aan hun overlevingskansen tijdens de Holocaust. Dit onderzoek verschaft inzicht in de agency – de vrijheid tot kiezen en handelen – van mensen uit het verleden om zodoende lessen te kunnen trekken over de betekenis van actief burgerschap en het belang van de rechtsstaat.

Met hulp van vrijwilligers en de medewerking van alle Noord-Brabantse archieven worden de benodigde gegevens verzameld en vervolgens geanalyseerd. Het project wordt begeleid door prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld.