Mondriaan Fonds komt met compensatieregeling kleinere musea

- 29 september 2020

 

Musea die financiële problemen hebben of verwachten te krijgen als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van covid-19 kunnen bij het Mondriaan Fonds compensatie aanvragen. Deze tijdelijke regeling is bestemd voor musea die in 2017 en 2018 gemiddeld minstens 7.500 betalende bezoekers hadden. Het doel van de regeling is tegemoet te komen aan de gederfde en te derven inkomsten van de instellingen en zo bij te dragen aan musea die van vitaal belang zijn voor de lokale culturele infrastructuur.

Voor de Compensatieregeling Coronacrisis Musea 7.500 en meer bezoekers is een totaalbedrag van 3 miljoen euro beschikbaar. Bij toekenning van de bijdrage wordt er een lumpsum bedrag gehanteerd dat verband houdt met het gemiddelde aantal betalende bezoekers in 2017 en 2018 en daarmee een indicatie van de omvang van de gederfde inkomsten:
◾Een museum met een gemiddelde van 7.500 tot 10.000 betalende bezoekers ontvangt een bijdrage van 7.000 euro.
◾Een museum met een gemiddelde van 10.000 tot 25.000 betalende bezoekers ontvangt een bijdrage van 15.000 euro.
◾Een museum met een gemiddelde van 25.000 tot 40.000 betalende bezoekers ontvangt een bijdrage van 30.000 euro.
◾Een museum met een gemiddelde van 40.000 tot 100.000 betalende bezoekers ontvangt een bijdrage van 60.000 euro, mits het museum niet eerder middels de Compensatieregeling Coronacrisis Musea 40.000 – 100.000 bezoekers een bijdrage van 60.000 euro heeft ontvangen.
◾Een museum met een gemiddelde van 100.000 of meer betalende bezoekers ontvangt een bijdrage van 100.000 euro, met aftrek van 200% van een eventuele bijdrage middels de Compensatieregeling Coronacrisis Musea meer dan 100.000 bezoekers. Als een museum bijvoorbeeld reeds een bijdrage van 30.000 euro heeft ontvangen, dan kan het museum middels deze regeling nog een aanvullende bijdrage van 40.000 euro aanvragen. Geen bijdrage wordt verstrekt aan een museum dat via eerdergenoemde regeling reeds een bijdrage heeft ontvangen van meer dan 50.000 euro.

Op de website van het Mondriaan Fonds komt binnenkort meer informatie.