Lena Walschap is de winnares van de Scriptieprijs Brabantse Geschiedenis 2020

- 12 september 2020

Lena Walschap is de winnares van de Scriptieprijs Brabantse Geschiedenis 2020. Deze prijs is op zaterdag 12 september 2020 voor de derde keer uitgereikt in de Lutherse kerk in Breda. 

Drie oud-studenten wisten tot de shortlist door te dringen: Lasse van den Dikkenberg (Universiteit Leiden), Annelies Loeff-Haenen (Open Universiteit) en Lena Walschap (KU Leuven).

Hoewel de jury veel lof had voor Lasse van den Dikkenberg voor het uitvoerig en overtuigend op de kaart zetten van de midden-ijzertijd en Annelies Loeff-Haenen werd geroemd om haar originaliteit omdat zij de denkbeelden en activiteiten van Brabantia Nostra relateert aan het gebruik van de ruimte zoals dat voor Noord-Brabant met name door Joks Janssen op de kaart is gezet, werd na rijp beraad Lena Walschap de winnares van deze editie van de Scriptieprijs Brabantse Geschiedenis. Haar scriptie "Den wijnghaert soo bevrosen. De invloed van de kleine ijstijd op de Leuvense wijnbouw tussen 1400 en 1600" biedt een plezierig leesbaar en origineel uitgewerkt betoog in antwoord op een heldere probleemstelling, waarbij zij er blijk van gaf goed de huidige debatten te schetsen en ze actief te betrekken in haar eigen onderzoek. Walschap kent de sterktes en gebreken van haar bronmateriaal. Haar eindoordeel is genuanceerd en goed onderbouwd. Een terechte winnares! 

De Scriptieprijs Brabantse Geschiedenis is een tweejaarlijkse prijs en een initiatief van Erfgoed Brabant, de Historische Vereniging Brabant en Zuidelijk Historisch Contact. Zij willen hiermee de geschiedschrijving van Brabant bevorderen. Deelname staat open voor alle studenten die in de voorafgaande twee jaren een masterthesis hebben afgerond op het terrein van de geschiedenis van Brabant in brede zin: alle historische disciplines komen in aanmerking, evenals alle gebieden die van oudsher hebben behoord tot het oude hertogdom Brabant, ook als die tegenwoordig tot België behoren. Als jury fungeert de redactie van het Noordbrabants Historisch Jaarboek, een uitgave van Zuidelijk Historisch Contact, gesteund door Erfgoed Brabant en de Historische Vereniging Brabant. 

Lena Walschap wint een geldbedrag van € 1.000 en een publicatie van een artikel gebaseerd op haar scriptie in het Noordbrabants Historisch Jaarboek. De redactie van het NHJ verzorgt de begeleiding bij het omwerken van de scriptie tot een artikel.Genomineerde Annelies Loeff - Haenen, Patrick Timmermans (Erfgoed Brabant), Arnoud-Jan Bijsterveld (NHJ/ZHC), Kitty de Leeuw (HVB) en genomineerde Lasse van den Dikkenberg.
Winnares Lena Walschap 'belde in' op groot scherm. 

Foto: Raymond Kubben