Kom naar de erfgoedcolleges

- 1 september 2020

In het najaar van 2020 organiseert Erfgoed Brabant vier online erfgoedcolleges. In elk van de colleges staat de in- en uitsluiting van bepaalde groepen mensen in Brabant centraal. Wat betekent het om als arbeidsmigrant in Brabant te werken? Welke sporen laat het koloniaal verleden van Brabant na in het erfgoed van onze provincie? Hoe zit het met de vrouwelijke stem in de Brabantse geschiedschrijving? En welke rol spelen niet-overheidsinstellingen in armoedeverlichting? Deze thema's worden telkens vanuit de geschiedenis en vanuit de actualiteit belicht. 

Het tweede online erfgoedcollege over koloniaal verleden in Noord-Brabant
Het erfgoed van het koloniale verleden van Nederland wordt de laatste jaren kritisch onder de loep genomen en de discussie over hoe hiermee om te gaan is actueler dan ooit. Tijdens dit college willen we de complexiteit van het koloniale verleden laten zien en dit verleden verkennen vanuit een meerstemmig en actueel perspectief.
Munganyende Hélène Christelle vertelt over toe-eigening van cultureel erfgoed van Afrika in Vlisco Dutch Wax. En nog belangrijker, welke sporen het koloniaal verleden heeft achtergelaten en wat dit betekent voor de huidige generatie en duurzame ontwikkelingen in Afrika. Het aangescherpte debat over het koloniale verleden heeft ook gevolgen voor hoe we tegen de representatie van historische personen uit dit verleden aan kijken. Personen die eens als ‘helden’ van het koloniale verleden werden gezien worden nu figuurlijk en soms ook letterlijk van hun voetstuk gehaald. Ook het standbeeld van de Tilburgse missionaris Peerke Donders staat al een tijd ter discussie. Drs. Petra Robben (Cultuurwetenschapper en conservator Stadsmuseum Tilburg) vertelt hoe de waardering van dit standbeeld gedurende honderd jaar sterk veranderde.

De overige erfgoedcolleges
Het derde college gaat over gender en geschiedschrijving en is op 25 november 2020 en het laatste college, over armoede in Brabant vindt plaats op 17 december 2020.

Praktische informatie
Vanwege Covid-19 worden colleges online aangeboden. Het publiek is ook online in de gelegenheid om vragen aan de sprekers te stellen. Meer informatie vindt u op de website van onze Erfgoed Brabant Academie.