Doe mee aan 'Miet' een klankkast over taal en thuis

- 2 september 2020Erfgoed Brabant werkt mee aan een 'Miet' een bijzonder kunstproject waarin dialect centraal staat.

'Miet' is een initiatief van Stichting Laudio. Miet is een fictieve Brabantse bewoonster van een verzorgingstehuis. Stichting Laudio gaat op verschillende locaties in Brabant -waaronder zorgcentrum Vitalis in Eindhoven, verzorgingstehuis De Wever in Tilburg en Museum Tongerlohuys in Roosendaal- een speciale kamer inrichten, waarin iedereen kan ervaren dat taal en thuis onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In de kamer van Miet staat een grote klankkast. Wie de deuren van Miets klankkast opent, hoort Miet spreken in het dialect van de plaats waar de klankkast op dat moment staat. 

Miets klankkast gaat een jaar lang reizen door de provincie Noord-Brabant. Iedere speellocatie krijgt een eigen Miet, ingesproken door een oudere bewoner uit die plaats, in het lokale dialect. Miet krijgt naast haar klankkast ook een podcast over wetenschappelijk dialectonderzoek. Hoogleraar Taal-cultuur in Limburg Leonie Cornips en cultureel antropologe Jolien Makkinga onderzochten hoe het spreken van dialect van invloed kan zijn op het gevoelen van welzijn in een verzorgingshuis. 

Doe mee! 
Hoe kunt u ons helpen? We willen graag horen hoe de volgende woorden in uw eigen taal klinken. Dat kan in een Brabants dialect of in een andere taal zijn. Het is de taal waarin u zich thuis voelt:

thuis
schoenen
zeurderig
stuntelen 
gestoord
kippenvel
snoep
kwaad 
brutaal
Nederlands
prullenbak
aaien (van een dier) 
heerlijk
suikerbrood
slet
doe de deur dicht

Spreek uw vertaling in via WhatsApp (vóór 1 oktober 2020) op het telefoonnummer van Miet: 06 5742 9646. Alleen ingesproken WhatsApp-berichten; géén voicemailberichten. Alle deelnemers worden ook
gevraagd het volgende in te spreken:

1.Naam (optioneel);
2.Woonplaats;
3.In welke taal de zinnen zijn ingesproken.

De verzamelde geluidsfragmenten worden samengevoegd tot geluidskunstwerken die straks zullen klinken als een hommage aan Brabant, in de klankkast van Miet. 

Miet tourt vanaf november 2020 een jaar lang door Brabant. Haar klankkasten zijn straks te beleven in Eindhoven, Tilburg en Roosendaal. En haar podcast is dan gratis online te beluisteren.

Meer informatie is te vinden op www.stichtinglaudio.nl/miet

Miet wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van Fonds Cultuurparticipatie, Prins bernhard Cultuurfonds, Fonds Sluyterman van Loo en het BanklGiro Loterij Fonds.