Anne-Wil Maris is interim-regisseur Zuiderwaterlinie

- 31 augustus 2020

Sinds 1 augustus 2020 is Anne-Wil Maris interim-regisseur van de Zuiderwaterlinie. Velen van u kennen haar al: als projectleider bij Erfgoed Brabant is zij onder andere al jaren betrokken bij de ontwikkeling van de samenwerking langs de linie.

De Zuiderwaterlinie is een samenwerkingsverband van 25 partners. Samen hebben zij de handen ineen geslagen om de Zuiderwaterlinie nationaal en internationaal op de kaart te zetten. De verbinding van de 11 vestingsteden en hun ommeland maakt lokale initiatieven sterker en zichtbaar, op lokaal niveau maar ook Liniebreed. Anne-Wil: “Talrijke professionals, vrijwilligers en ondernemers geven eeuwenoude verhalen door aan een volgende generatie en aan bezoekers uit binnen - en buitenland. De historische  waarde van deze aaneenschakeling van 11 vestingsteden, sluizen en inundatievelden staat niet ter discussie. Maar ook voor actuele maatschappelijke opgaven, zoals klimaatopgaven, energietransitie en waterbeheersing en -berging, wordt er een beroep gedaan op alle betrokken Liniebouwers. Ik zie het als mijn rol om zowel de historische als de actuele betekenis van dit karakteristieke Brabantse gebied te versterken door eigenaarschap, dialoog en samenwerking.”

Als interim-regisseur is Anne-Wil Maris verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Zuiderwaterlinie. Zij is te bereiken via a.maris@zuiderwaterlinie.nl en telefonisch 06 52 78 94 02.

Mail voor algemene vragen naar: info@zuiderwaterlinie.nl.