Wie wordt Jong MonumentenTalent 2019? Nomineer nu uw kandidaat

- 20 maart 2019

Wie wordt dit jaar gekroond tot Jong Monumententalent 2019? Voor de zesde keer zet het Nationale Monumentencongres op 14 november 2019 jonge erfgoedtalenten in de schijnwerpers. Organisaties kunnen vanaf heden hun jonge talenten tot 33 jaar voordragen, waarna na juryberaad 3 kandidaten genomineerd zullen worden. Het Jong MonumentenTalent wint, naast de eer, een uniek en naar eigen wens in te vullen ontwikkeltraject.

Is de jonge professional in uw organisatie een ware ambassadeur voor zijn of haar vakgebied? Is het een held op de steiger, een echte projecttijger of door ondernemingszin een voorbeeld voor jong en oud? Meld uw ‘high potentials’ dan nu voor dé talentprijs binnen de monumentensector! Door een talent aan te melden, kan u zijn of haar carrière een mooie boost geven. De winnaar krijgt namelijk een gepersonaliseerd ontwikkeltraject aangeboden om zich verder te ontwikkelen in de erfgoedsector. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) verzorgt de uitvoering van de stimuleringsprijs in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het ontwikkeltraject wordt aangeboden door het Mondriaan Fonds.

Kandidaten kunnen worden voorgedragen door professionals of betrokkenen uit de sector. De aanmelding gaat vergezeld van een korte beschrijving van de kandidaat en waarom hij of zij in aanmerking zou moeten komen voor deze prijs. Gevraagd wordt naar een opvallende rol, een bijzondere competentie, karakter of (innovatieve) aanpak. Wanneer het vooral het project of het werk is dat opvalt, belangrijk of bijzonder is, is het wel van belang dat de kandidaat daar een cruciale rol in speelt. De jury kan om nadere informatie verzoeken.

Voorwaarden om genomineerd te kunnen worden
•Genomineerde is jonger dan 33 jaar op het moment van uitreiking van de prijs (14 november 2019).
•Belangrijkste werkzaamheden van kandidaat zijn monumenten gerelateerd.
•Genomineerde geeft zichtbaar blijk van een gepassioneerde en onderscheidende visie op erfgoed.
•Genomineerde heeft ambitie om deel te nemen aan een (betaald) persoonlijk ontwikkelingstraject dat in overleg met de RCE en het Mondriaanfonds tot stand komt.

Stuur vóór 10 oktober 2019 de aanmelding in. Meer informatie over aanmelden vindt u hier

©2020 Erfgoed Brabant