Manifest landelijk erfgoed in Brabant

- 4 april 2019

8 organisaties: Brabants Heem, De MolenStichting Noord-Brabant, Erfgoedvereniging Bond Heemschut Brabant, Monumentenhuis Brabant, Stichting de Brabantse Boerderij, Stichting het Noordbrabants Landschap, Stichting Vrienden van Brabantse Landgoederen en Werkgroep Immaterieel Erfgoed Brabant doen via een manifest een beroep op de nieuwe Provinciale Staten om meer aandacht te schenken aan maatregelen om landelijk erfgoed in Brabant te behouden. Zij hebben daarvoor vier concrete actiepunten: van het bewustmaken van de waarde van het erfgoed tot maatregelen op het gebied van planning en bescherming. Het volledige manifest leest u hier

©2020 Erfgoed Brabant