Extra middelen beschikbaar voor de digitale toegankelijkheid van erfgoed, archieven en collecties

- 23 januari 2019

 

Het landelijke intensiveringsprogramma digitaal erfgoed is van start. Het Netwerk Digitaal Erfgoed is verantwoordelijk voor een deel van het programma: generieke voorzieningen en deskundigheidsbevordering. Erfgoed Brabant is actieve partner in dit netwerk.

Het Netwerk Digitaal Erfgoed is actief sinds 2015 en rolt nu de mouwen op voor twee bijzondere jaren. Het kabinet maakt in 2019 en 2020 namelijk extra middelen beschikbaar voor de digitale toegankelijkheid van erfgoed, archieven en collecties. Een deel hiervan is bedoeld om de dienstverlening en de inclusiviteit van het Netwerk Digitaal Erfgoed te intensiveren, met als doel dat met name collecties van kleinere instellingen duurzaam digitaal beschikbaar komen. Zo kunnen meer Nederlanders een groter digitaal erfgoedaanbod beleven.

Met betrokkenheid van vele partijen uit de erfgoedsector is er in 2018 een programmaplan opgesteld om vorm te geven aan deze ambities. “Centraal staat dat we zoveel mogelijk in netwerkverband willen werken, zodat we het erfgoed aan kunnen bieden op een manier die de grenzen tussen afzonderlijke collecties of sectoren overschrijdt. Zo kunnen mensen gemakkelijker gebruik maken van meer digitaal erfgoed, en daar doen we het voor”, aldus Marens Engelhard, voorzitter van het bestuur van het Netwerk Digitaal Erfgoed en tevens directeur van het Nationaal Archief.

Het netwerk kiest daarbij voor een aanpak waarin het bevorderen van deskundigheid van erfgoedprofessionals (via onder andere trainingen en workshops) en het aanbieden van generieke voorzieningen voor zichtbaar, bruikbaar en houdbaar digitaal erfgoed centraal staan. Bij de uitvoering ervan is er ook oog voor innovatieve technieken en samenwerking met de wetenschap. Dit alles gebeurt volgens de principes van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. En van groot belang is dat iedereen welkom is: alle partijen in het erfgoedveld, ongeacht sector, grootte of regio kunnen hun voordeel doen met en bijdragen aan het netwerk. 

Meer informatie vindt u hier.

©2020 Erfgoed Brabant