Doe mee aan Open Kerkendag in Brabant en Zeeland

- 11 april 2019

Op tweede pinksterdag, maandag 10 juni, wordt voor de tweede keer de Open Kerkendag gehouden. Dit jaar in Brabant en Zeeland. Open Kerkendag is bedoeld om zoveel mogelijk mensen met kerkgebouwen te laten kennismaken. 

Als gevolg van de ontkerkelijking komen steeds meer kerkgebouwen leeg te staan. Daar moet een nieuwe toekomst voor gevonden worden. Tegelijk blijven veel kerken ‘in functie’ als godshuis. Wat de bestemming ook is, kerkgebouwen vormen in veel dorpen en stadswijken het belangrijkste materieel erfgoed en herkenningspunt. Er is vrijwel niemand die wil dat deze gebouwen verdwijnen. Maar om daar zorg voor te kunnen hebben, is het nodig kerken beter te leren kennen. Precies daar richt de tweede Open Kerkendag zich op. Deelnemende kerken, herkenbaar aan een speciale vlag, zetten de deuren open en heten iedereen welkom. Nogal wat kerken organiseren speciale programma’s zoals rondleidingen en exposities. 

De organisatie nodigt alle parochies en kerkelijke gemeentes in Brabant en Zeeland uit om mee te doen. Aanmelden via info@openkerkendag.nl, ter attentie van Britt Jennissen. Dit mailadres kan ook worden gebruikt voor het verkrijgen van meer informatie. Zie ook www.openkerkendag.nl.

Voor de organisatie van de tweede Open Kerkendag is Stichting Open Kerken opgericht. De voorzitter is Lilian Grootswagers uit Kaatsheuvel, Europees specialist in het behoud van religieus erfgoed, zij is lid van de Brabantse Hoeders en initiatiefnemer van de eerste Brabantse Open Kerken Dag. Deze organisatie is in Stichting Open Kerken vertegenwoordigd, samen met het bisdom Den Bosch, het bisdom Bredaen de PKN. Samen organiseren ze de tweede Open Kerkendag.

 

©2020 Erfgoed Brabant