Capacity Building Days: Ontmoet de young professionals

- 20 juni 2019

English follows Dutch

Jonge erfgoedprofessionals uit de hele wereld kwamen deze week bij elkaar voor de Capacity Building Days in Athene. Erfgoed Brabant, Erfgoed Gelderland en Europa Nostra hebben deze jongerentop georganiseerd om jonge professionals een voortrekkersrol te geven in de ontwikkeling van cultureel erfgoed. Verschillende generaties erfgoedprofessionals hebben hard samengewerkt om een nieuwe standaard voor erfgoedsamenwerking op te stellen. Met het opstellen van deze nieuwe standaard wordt The Future is Heritage beweging voortgezet. Meer informatie over de Capacity Building Days en The Future is Heritage beweging kunt u hier lezen.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Young heritage professionals from around the world came together this week for the Capacity Building Days in Athens. Heritage Brabant, Heritage Gelderland and Europe Nostra have organized this youth summit to give young professionals a pioneering role in the development of cultural heritage. Several generations of heritage professionals have worked hard together to set a new standard for heritage collaboration. The Future is Heritage movement is being continued by setting these standards. You can read more information about the Capacity Building Days and The Future is Heritage movement here.

©2020 Erfgoed Brabant