Call for Proposal Brabant Remembers - Oproep om voorstellen in te dienen

- 4 juni 2019

Vanaf deze week kunnen lokale initiatieven rondom persoonlijke verhalen over de Tweede Wereldoorlog wederom een aanvraag voor cofinanciering indienen bij Brabant Remembers. Aanvragen kunnen ingediend worden tot 7 augustus 2019 via brabantremembers.com/callforproposal.

Verhalen zijn er om verteld te worden. Brabant Remembers verbeeldt 75 persoonlijke en levensveranderende verhalen op diverse culturele manieren. Die verhalen worden actueel door de dilemma’s van toen te vertalen naar het nu in een cultureel en innovatief programma.

Aanleiding
Brabant Remembers, de provincie Noord-Brabant en het Nationaal fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) willen de impact van de Tweede Wereldoorlog overdragen, tastbaar en invoelbaar maken, vooral voor jongeren en mensen van wie de ouders niet in Nederland zijn geboren. Dit doen zij met een cultureel en innovatief programma met als basis één van de 75 persoonlijke levensveranderende verhalen. Doel is dat mensen zich in willen spannen voor het in stand houden van vrede, democratie, rechtsstaat en de internationale rechtsstaat. In de nabije toekomst, maar ook op de lange termijn.

Aanvraag
Brabanders met een mooi project dat te maken heeft met de Tweede Wereldoorlog, kunnen een aanvraag voor cofinanciering indienen bij Brabant Remembers. Middels deze ‘call for proposal’ (onze oproep om voorstellen in te dienen) is het mogelijk om cofinanciering voor uw project aan te vragen. Met het Nationaal fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) en de provincie Noord-Brabant is afgesproken dat alle subsidieverzoeken via Stichting Crossroads Brabant ’40-’45 (de organisatie achter Brabant Remembers) lopen.

Aanvragen kunnen ingediend worden tot 7 augustus 2019 via de website van Brabant Remembers.

Voorwaarden
De voorwaarden voor het verkrijgen van een subsidie zijn te vinden via onderstaande knop. Let op: Er kunnen alleen aanvragen ingediend worden voor projecten die vanaf december 2019 van start gaan. 

 

©2020 Erfgoed Brabant