Regeling mediakunst- en erfgoededucatie

- 13 december 2018

Lagere eigen inleg in 2019

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft in 2018 een tweejarige subsidieregeling open gesteld voor o.a. erfgoededucatie. Culturele instellingen kunnen ook in 2019 voor erfgoededucatie aanspraak maken op in totaal 1,5 miljoen euro. Voor mediakunst is eenzelfde bedrag beschikbaar. 

Het gaat om een matchingsregeling die projecten wil ondersteunen die als landelijk voorbeeld kunnen dienen voor erfgoededucatie of media-educatie in het basisonderwijs. Er zijn twee subsidiepotten, een voor erfgoededucatie en een voor mediakunsteducatie. Er hoeft dus geen combinatie van de twee onderwerpen gemaakt te worden. Het is een stimuleringsregeling voor deze twee verschillende onderwerpen.

Er kan een aanvraag worden gedaan voor projecten die een samenwerking zijn tussen meerdere culturele instellingen en één of meerdere basisscholen.

Lagere eigen inleg

Het betret een matchingsregeling, waardoor het Fonds maximaal 50% van de kosten vergoed. De overige kosten zijn eigen inleg of overige fondsen. Voor de eigen inbreng mag materieel budget gebruikt worden, maar ook uren van betaalde krachten in de erfgoedinstelling (niet van vrijwilligers) ingehuurde krachten en leraren. 

Voor 2019 heeft het Fonds een wijziging doorgevoerd, waardoor de minimale inleg omlaag is van €26.000,- naar €10.000,-. Hopelijk komt daarmee voor meer erfgoedinstellingen de mogelijkheid tot aanvragen dichterbij dan voorheen. 

Lees meer over de regeling op de website van het Fonds

Vragen of ideeën?

Wilt u meer weten over de regeling? Hebt u een goed idee maar weet u niet hoe te beginnen? Of bent u van plan een aanvraag te doen? Neem contact met ons op.

Wij kunnen u adviseren en willen kijken hoe we initiatieven kunnen samenpakken om te komen tot een zo sterk mogelijke aanvraag. 

Neem contact op met Ninke van der Heijden of Tera Uijtdewilligen

ninkevanderheijden@erfgoedbrabant.nl
06-52 77 24 71

©2021 Erfgoed Brabant