Scriptieprijs Zuiderwaterlinie

- 27 februari 2018

De Zuiderwaterlinie is de oudste, langste en meest benutte waterlinie van Nederland. De partners van de Zuiderwaterlinie willen het wetenschappelijk onderzoek  over  De Zuiderwaterlinie bevorderen. Daartoe hebben zij een prijs ingesteld voor masterscripties die handelen over de Zuiderwaterlinie. Dat kan zijn vanuit een historisch perspectief, maar ook vanuit landschappelijk of ecologisch perspectief, ruimtelijke ordening of toeristisch perspectief. 

Prijs
De prijs voor de winnende scriptie bestaat uit:

• Een geldbedrag van € 1.000,00.
• Publicatie van de scriptie in de kennisbank Zuiderwaterlinie.
• Een samenvattend artikel in ‘In Brabant’ en de mogelijkheid de bekroonde scriptie, omgewerkt tot een artikel, te publiceren.
• Een feestelijke prijsuitreiking met persaandacht.

Voorwaarden
Belangrijkste voorwaarden voor mededinging:

• Het onderwerp van de scriptie betreft de Zuiderwaterlinie.
• De scriptie is geschreven in het kader van een succesvol afgeronde masterstudie aan een Nederlandse of Belgische universiteit of hogeschool in 2017 of 2018.

Ingezonden scripties worden beoordeeld door een wetenschappelijke jury. Over de uitslag van de prijsvraag kan niet worden gecorrespondeerd. Bij onvoldoende inzendingen van voldoende kwaliteit is de jury gerechtigd geen prijs toe te kennen.

Inzending van masterscripties
Kandidaten kunnen tot 30 juni 2018 een digitale versie van hun scriptie zenden aan:
Alliantie Zuiderwaterlinie
p/a Erfgoed Brabant t.a.v. Anne-Wil Maris,
info@erfgoedbrabant.nl.

Bij grote bestanden graag uw scriptie via wetransfer versturen.

Voor nadere informatie:
René Kwant, regisseur Zuiderwaterlinie,
rene@bureaukwant.nl / 06 137 685 36
Kijk voor meer informatie op www.zuiderwaterlinie.nl

©2020 Erfgoed Brabant