Samenwerking in Oosterhout

- 27 februari 2018

Speelgoed- en Carnavalsmuseum Op Stelten in Oosterhout is met twee scholen een samenwerkingstraject gestart. De Montessorischool en Basisschool Menorah hebben onderzoekend leren als speerpunt voor hun leerlingen. Ze zochten in de omgeving van de school een goede plek om dat wat op school gebeurt voort te zetten buiten de schoolmuren - een zogeheten rijke leeromgeving. Daarvoor zijn ze uitgekomen bij het Speelgoedmuseum, dat hiermee kan laten zien hoe zij onderdeel zijn van de Oosterhoutse gemeenschap.

Lees meer over de samenwerking in dit artikel van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Het project wordt gefinancierd met gelden van De Cultuur Loper, een programma voor scholen om hun cultuureducatie meer kwaliteit te geven.

Voor meer informatie over hoe u als erfgoedinstelling kunt samenwerken met het onderwijs of over de nieuwe subsidieregeling voor erfgoededucatie neemt u contact op met onze medewerkers educatie:

Tera Uijtdewilligen
Ninke van der Heijden
Rolf Vonk
Jolijn Rietbergen

educatie@erfgoedbrabant.nl

©2021 Erfgoed Brabant