Minne de Boodt wint Scriptieprijs Brabantse Geschiedenis 2018

- 8 september 2018

Minne de Boodt is de winnares van de Scriptieprijs Brabantse Geschiedenis 2018. Deze prijs is op zaterdag 8 september voor de tweede keer uitgereikt in het Noordbrabants Museum in Den Bosch. 

Drie studenten wisten tot de shortlist door te dringen: Minne de Boodt, Nena Vandeweerdt en Tom Verschueren. Hoewel de jury veel lof had voor het interessante onderwerp en de gedurfde vraagstelling van Nena Vandeweerdt over vrouwen in de laatmiddeleeuwse Leuvense ambachtenwereld en zich graag door Tom Verschueren liet meevoeren in zijn boeiende, steeds verder uitdijende verhaal rondom de toren in Muizen, werd na rijp beraad Minne de Boodt de winnares van deze editie van de Scriptieprijs Brabantse Geschiedenis. Haar scriptie: Hoe men een stat of lantscap regieren sal. De paradox van de conservatieve verandering: ideologische reacties in veertiende-eeuwse stedelijke literaire werken bood een mooi uitgewerkt betoog in antwoord op een goed afgeperkte vraagstelling waarbij zij er blijk van gaf de literatuur te kennen en de onderzoeksmethode van de discoursanalyse te beheersen. Een ‘ronde’ scriptie volgens de regelen der kunst, een echte masterproef!


De Scriptieprijs Brabantse Geschiedenis is een tweejaarlijkse prijs en een initiatief van Erfgoed Brabant, de Historische Vereniging Brabant en Zuidelijk Historisch Contact. Zij willen hiermee de geschiedschrijving van Brabant bevorderen. Deelname staat open voor alle studenten die in de voorafgaande twee jaren een masterthesis hebben afgerond op het terrein van de geschiedenis van Brabant in brede zin: alle historische disciplines komen in aanmerking, evenals alle gebieden die van oudsher hebben behoord tot het oude hertogdom Brabant, ook als die tegenwoordig tot België behoren. Als jury fungeert de redactie van het Noordbrabants Historisch Jaarboek, een uitgave van Zuidelijk Historisch Contact, gesteund door Erfgoed Brabant en de Historische Vereniging Brabant.

Minne de Boodt wint een geldbedrag van € 1.000 en een publicatie van haar scriptie in het Noordbrabants Historisch Jaarboek. De redactie van het NHJ verzorgt de begeleiding bij het omwerken van de scriptie tot een artikel.

Gedeputeerde Henri Swinkels met winnares Minne de Boodt, foto: Raymond Kubben 

 

©2020 Erfgoed Brabant