Kom naar de uitreiking van de Scriptieprijs Brabantse Geschiedenis

- 9 augustus 2018

Kom op zaterdag 8 september naar de uitreiking van de Scriptieprijs Brabantse Geschiedenis in Het Noordbrabants Museum. De drie kandidaten die meedingen naar deze prestigieuze prijs zijn: 

Minne de Boodt: ‘Hoe men een stat of lantscap regieren sal.’ De paradox van de conservatieve verandering: ideologische reacties in veertiende-eeuwse stedelijke literaire werken

Tom Verschueren: Herevaluatie van de centraalbouw te Muizen en haar betekenis in de context van het vroegmiddeleeuwse landschap van de Dijlevallei

Nena Vandeweerdt: Van Voervynsteren tot Vleeshuys. Open en gesloten deuren voor vrouwen in de laatmiddeleeuwse Leuvense ambachtenwereld

Programma
14.00 uur: ontvangst met koffie en thee
14.30 uur: welkomstwoord door Patrick Timmermans, directeur-bestuurder Erfgoed Brabant
14.40 uur: toelichting op de gevolgde procedure tot en met de opstelling van de shortlist door dr. Kitty de Leeuw, redactiesecretaris van het Noordbrabants Historisch Jaarboek
14.50 uur: de drie kandidaten presenteren hun onderzoek
15.45 uur: toelichting op de uiteindelijke keuze voor en bekendmaking van de winnende scriptie door prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld, voorzitter redactie NHJ
16.00 uur: prijsuitreiking door Henri Swinkels, gedeputeerde Leefbaarheid en Cultuur provincie Noord-Brabant
16.15 uur: dankwoord prijswinnaar
16.20 uur: Afsluiting door Hans van Brummen, voorzitter Zuidelijk Historisch Contact
16.30 uur: Hapje en drankje

Graag zien wij uw aanmelding o.v.v. uw naam en het aantal gasten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vóór 1 september 2018 tegemoet via info@erfgoedbrabant.nl.

Over de Scriptieprijs
De tweejaarlijkse Scriptieprijs Brabantse Geschiedenis wordt voor de tweede keer uitgereikt en is een initiatief van de Erfgoed Brabant Academie, de Historische Vereniging Brabant en Zuidelijk Historisch Contact. Deelname staat open voor alle studenten die in de voorafgaande twee jaren een masterthesis hebben afgerond op het terrein van de geschiedenis van Brabant in brede zin; alle historische disciplines komen in aanmerking, evenals alle gebieden die van oudsher hebben behoord tot het oude hertogdom Brabant, ook als die tegenwoordig tot België behoren.


Winnares van vorig jaar:Tine Faassen (foto: Ria de Folter) 

©2019 Erfgoed Brabant