Heemkunde Boxtel wint Knippenbergprijs

- 17 november 2018

Heemkunde Boxtel sleepte zaterdag in het oude gemeentehuis in Oisterwijk de Knippenbergprijs in de wacht met het onderwijsproject 'De Sint-Petrus. Basiliek met een kleurrijk verleden', dat is gemaakt door de werkgroep Visualisatie Canon van Boxtel. Het thema was 'volksdevotie'.

De driekoppige jury bij monde van de voorzitter Theo Cuijpers, was zeer te spreken over het project en noemde het 'zeer ambitieus'. ,,Heemkunde Boxtel koos een zeer eigentijdse vorm: een film die ook op andere plaatsen kan worden gerealiseerd. Deze vorm heeft ongekende mogelijkheden voor erfgoededucatie op allerlei niveaus. Het is prijzenswaardig dat een heemkundekring zo zijn grenzen verlegt en met relatief weinig middelen een professionele film van formaat heeft gemaakt. Boxtel kan een voorbeeld zijn voor andere steden en dorpen met belangrijk religieus erfgoed." De prijs bestond uit een penning en een geldbedrag van duizend euro.

De andere twee genomineerden waren de Stichting Pelgrimshoeve Kafarnaüm in Vessem en de restauratie van de Kruisweg Lambertuskerk in Haarsteeg. Zij ontvingen beide vijfhonderd euro. In totaal waren er negentien inzendingen.

Bron: Brabants Dagblad

©2020 Erfgoed Brabant