Bezoekersreis

Een traject van Erfgoed Brabant Academie in samenwerking met de NHTV.

Op 7 september 2017 vond de kick-off plaats van het project Bezoekersreis. Hoe ervaren bezoekers hun reis door het museum? Vier Brabantse musea waren uitgenodigd om in vier bijeenkomsten bij elkaar in het museum zo'n bezoekersreis te gaan maken. Na afloop reflecteerden de deelnemers met elkaar op de ervaringen die ze in het museum hebben opgedaan. Dit werd begeleid door vierdejaars studenten van de opleiding Vrijetijdsmanagement (NHTV) en medewerkers van Erfgoed Brabant.

Handboek
Aan de hand van de bevindingen gedurende het project hebben de studenten een theorieverslag en een handboek gemaakt. In het handboek vindt u de praktische uitvoer van een Bezoekersreis. Mocht u als organisatie onderzoek willen doen naar de doelgroepen die aangesproken worden / aangesproken moeten gaan worden, zijn dit twee tools die hier goed voor te gebruiken zijn. Download hier het theorieverslag en download hier het handboek.

Aanleiding
In januari 2017 voerde Erfgoed Brabant samen met de NHTV (Breda University of applied sciences) in Museum Overloon een Bezoekersreis uit met deelnemers van de Erfgoedontmoeting (kijk hier voor het verslag). Na afloop van deze bijeenkomst ontving Erfgoed Brabant van met name musea veel positieve reacties op deze manier van werken. Reden voor Erfgoed Brabant Academie om de methodiek van de Bezoekersreis een vervolg te geven in de vorm van een peer to peer traject met Brabantse musea.


Bezoekersreis bij het Markiezenhof te Bergen op Zoom, 10 oktober 2017.

Wat houdt het traject in?
Vier Brabantse musea waren uitgenodigd om in vier bijeenkomsten bij elkaar in het museum een Bezoekersreis te gaan maken. Na afloop reflecteerden de deelnemers met elkaar op de ervaringen die ze in het museum hebben opgedaan. Op deze manier kregen de deelnemers een kijkje in elkaars keuken en waardevolle feedback op hun eigen museum. Dit werd begeleid door vierdejaars studenten van de opleiding Vrijetijdsmanagement (NHTV) en medewerkers van Erfgoed Brabant. De studenten maakten voor ieder deelnemend museum een verslag met plus- en verbeterpunten.

Tijdens het project hielden de studenten een blog bij (zie rechts het menu voor de blogs).


De studenten van de opleiding Vrijetijdsmanagement (NHTV) met hun docent.

Wat is een Persona?
Een persona is ‘een archetype van een klant’. Het is een fictief stereotype van het soort klant dat kenmerkend is voor de betreffende doelgroep. Een persona geeft de doelgroep een gezicht.

Het werken met personas biedt de mogelijkheid het gedrag van klanten beter in kaart te brengen en te begrijpen. Dit met als doel beter in te kunnen spelen op het klantgedrag. Als je je klant(groepen) beter begrijpt dan levert dit relevante info voor marketing & communicatie beleid, productontwikkeling, hospitality beleid etc.

De Bezoekersreis is een interactieve workshop gebaseerd op storytelling technieken.

De workshop bestaat uit de volgende 4 fasen:

  • Fase 1: deelnemers leven zich in in persona
  • Fase 2: deelnemers bezoeken locatie in rol van persona
  • Fase 3: deelnemers mappen de Personas Journey (klantreis vanuit persona perspectief)
  • Fase 4: deelnemers oogsten en delen nieuwe inzichten die voortkomen uit de Personas Journey

Resultaat:

  • Per museum een verslag/samenvatting van de oogsten en inzichten die voortkomen uit de Bezoekersreis.
  • De algemene methodiek van de Bezoekersreis, toepasbaar op musea. Dit document moet bruikbaar zijn voor musea die zelf met de Bezoekersreis aan de slag willen.

Het traject liep vanaf 7 september 2017 tot en met januari 2018. 
Een tweede traject startte in september 2018 en liep tot januari 2019. Alles over dit traject leest u op de website van de Erfgoed Brabant Academie

Deelnemende musea:

©2019 Erfgoed Brabant