Genomineerden Scriptieprijs Brabantse Geschiedenis bekend

- 19 juli 2018

Zaterdag 8 september wordt de Scriptieprijs Brabantse Geschiedenis uitgereikt. De drie kandidaten die meedingen naar deze prestigieuze prijs zijn: 

Minne de Boodt: ‘Hoe men een stat of lantscap regieren sal.’ De paradox van de conservatieve verandering: ideologische reacties in veertiende-eeuwse stedelijke literaire werken

Tom Verschueren: Herevaluatie van de centraalbouw te Muizen en haar betekenis in de context van het vroegmiddeleeuwse landschap van de Dijlevallei

Nena Vandeweerdt: Van Voervynsteren tot Vleeshuys. Open en gesloten deuren voor vrouwen in de laatmiddeleeuwse Leuvense ambachtenwereld

De tweejaarlijkse Scriptieprijs Brabantse Geschiedenis wordt voor de tweede keer uitgereikt en is een initiatief van de Erfgoed Brabant Academie, de Historische Vereniging Brabant en Zuidelijk Historisch Contact. Deelname staat open voor alle studenten die in de voorafgaande twee jaren een masterthesis hebben afgerond op het terrein van de geschiedenis van Brabant in brede zin; alle historische disciplines komen in aanmerking, evenals alle gebieden die van oudsher hebben behoord tot het oude hertogdom Brabant, ook als die tegenwoordig tot België behoren.

 

Winnares Tine Faassen (foto Ria de Folter)

Tine Faassen won de vorige keer de Scriptieprijs (foto Ria de Folter)

©2019 Erfgoed Brabant