Extra geld voor museumbezoek

- 29 oktober 2018

Onlangs werd op Prinsjesdag bevestigd wat de minister van OCW eerder al in haar beleidsbrief van maart had aangekondigd: er komt extra geld voor basisscholen om museumbezoek te stimuleren. 

Deze gelden komen voort uit een plan in het regeerakkoord. Daar stond toen nog dat alle leerlingen in Nederland naar het Rijksmuseum zouden moeten. Daar zijn toen veel reacties opgekomen, immers is niet alleen het Rijksmuseum de moeite waard om te bezoeken. Heel Nederland is rijk aan mooie musea, die voor scholen vaak ook beter bereikbaar zijn.

Drie euro per leerling
Daarom is er er nu deze financiële regeling. Scholen krijgen op hun begroting €3,- per leerling erbij, met ingang van schooljaar 2018-2019. Deze gelden zijn speciaal bedoeld voor museumbezoek en mogen dan ook niet anders besteed worden. Het is aan de school om te kiezen of ze het geld gebruiken voor entree, voor vervoer of allebei. Daarnaast zijn scholen vrij om te kiezen naar welk museum ze gaan. 

Breng het onder de aandacht
De gelden worden bijgeschreven op de rekening van het (overkoepelende) schoolbestuur. Het kan dus zijn dat niet alle leerkrachten al op de hoogte zijn van dit potje. U kunt als museum wijzen op deze regeling in uw communicatie met basisscholen.

De gelden kunnen gebruikt worden naast andere regelingen, zoals Museumschatjes. Een school kan de €3,- per leerling bijvoorbeeld gebruiken om vervoer naar het museum te betalen, waar ze vervolgens via Museumschatjes gratis entree krijgen.
Is uw museum bereikbaar met de bus? De busmaatschappijen in Brabant hebben een speciaal ticket voor schoolklassen

©2020 Erfgoed Brabant