Erfgoededucatie in het nieuwe curriculum

- 7 februari 2018

Nieuw curriculum voor het onderwijs
Dit jaar buigen 125 leraren, 18 schoolleiders en ruim 80 scholen zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Voor negen leergebieden. Met de opbrengst van dit ontwikkelproces zullen de kerndoelen en eindtermen worden geactualiseerd. Dit traject heet Curriculum.nu 

Lees meer over de voortgang van deze curriculumherziening en de verschillende leergebieden op de website van curriculum.nu

Erfgoed in het onderwijs
Het Landelijk Vakoverleg Erfgoededucatie heeft input geleverd aan de ontwikkelteams voor de leergebieden, over de mogelijkheden van erfgoed in het primair en voortgezet onderwijs. In het Landelijk Vakoverleg zitten de instellingen die in elke provincie erfgoededucatie coördineren, waaronder ook Erfgoed Brabant. 

Lees hier het visiedocument dat is ontvangen door de ontwikkelteams van de leergebieden Kunst & Cultuur, Mens & Maatschappij, Burgerschap, Mens & Natuur en Digitale geletterdheid. Dat zijn maar liefst 5 van de 9 leergebieden omdat wat ons betreft erfgoed op heel veel plekken in het onderwijs past.

Voor vragen over erfgoed in het nieuwe curriculum, neem contact op met Tera Uijtdewilligen.

 

 

©2019 Erfgoed Brabant