Erfgoed Brabant onderschrijft Manifest Netwerk Digitaal Erfgoed

- 2 oktober 2018

Vandaag ondertekenden wij samen met Batavialand, Erfgoed Gelderland, Erfgoedhuis Zuid-Holland, Erfgoedpartners, Huis voor de Kunsten Limburg, Landschap Erfgoed Utrecht, Museumfederatie Fryslân, Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland en Stichting Erfgoed & Publiek het Manifest Netwerk Digitaal Erfgoed. Hiermee laten wij zien dat wij onze digitale erfgoedinformatie zo zichtbaar, bruikbaar en houdbaar mogelijk willen maken, volgens de principes van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed.

Het uitgangspunt van het Netwerk Digitaal Erfgoed is dat de erfgoedsector alleen het maximale uit digitaal erfgoed kan halen als alle partijen hierin samen optrekken. Zo kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat er meer mensen op een makkelijkere manier digitaal erfgoed kunnen gebruiken en beleven. Organisaties kunnen nu laten zien dat ze deze overtuiging delen door het manifest te onderschrijven.

Het manifest beleefde zijn vuurdoop op de gezamenlijke werkconferentie van OPEN (Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen) en het Netwerk Digitaal Erfgoed. De provinciale erfgoedinstellingen vervullen een belangrijke rol in het netwerk als knooppunt richting hun regionale achterban van instellingen. Tijdens de conferentie spraken de deelnemers over de invulling van die rol als ‘digitaal knooppunt’. 

OPEN verenigt provinciale erfgoedhuizen en erfgoedinstellingen en treedt op als hun belangenbehartiger. De leden van OPEN hebben vaak de opdracht om sectoroverstijgend te werken aan deskundigheidsbevordering en het zo breed mogelijk digitaal beschikbaar maken van erfgoed.

Het Netwerk Digitaal Erfgoed is opgezet zodat de erfgoedsector gezamenlijk een sectoroverstijgend stelsel van landelijke voorzieningen en diensten kan ontwikkelen voor het verbeteren van de zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van digitaal erfgoed. Door collecties aan elkaar te koppelen, zorgen we tevens voor een grotere maatschappelijke meerwaarde van ons digitaal erfgoed en bieden we de gebruikers ervan een betere en rijkere ervaring.

Lees meer op de website van het NDE.  

©2021 Erfgoed Brabant