Erfgoed Brabant draagt bij aan de opleiding van de cultuurcoördinatoren van de toekomst

- 10 mei 2018


Hoe vinden leerkrachten-in-opleiding hun weg in de veelzijdige wereld van cultuureducatie? Door deel te nemen aan het educatieve programma van Erfgoed Brabant!

Studenten van de Minor Cultuureducatie voor de Fontys Hogeschool Kind en Educatie (in Den Bosch, Eindhoven, Tilburg en Veghel) volgden onze workshop. In de minor worden studenten opgeleid tot cultuurcoördinatoren en gaan zij mede vorm geven aan cultuureducatie in het basisonderwijs. Maar hoe geeft de provincie Noord-Brabant cultuureducatie vorm? En hoe verhoudt erfgoed zich tot dat programma? Als uitvoeringspartner in De Cultuurloper kent Erfgoed Brabant zowel het onderwijs- als het erfgoedveld in de provincie.

Studenten gingen in de workshop aan de slag met erfgoedprojecten om wegwijs te geraken in de cultuureducatieve infrastructuur van hun toekomstige lespraktijk. De overeenkomsten en verschillen tussen De Cultuurloper en De Culturele Ladekast vormden de basis. Een bezoek aan het ‘Verhaal van Brabant’ en het ‘medialab’ in het Noordbrabants Museum maakten het programma compleet en stelden de culturele vermogens voor het onderwijs centraal.

“Waardevol”, zo omschrijven docenten de wijze waarop Erfgoed Brabant invulling geeft aan haar inmiddels structurele programma voor Pabo-studenten. Erfgoed Brabant zet hiermee in op een constructieve bijdrage aan de opleiding van de cultuurcoördinatoren van de toekomst.

©2019 Erfgoed Brabant