Vacature jurylid impulsgeldenprogramma

- 7 februari 2017

In opdracht van de provincie Noord-Brabant is het brabants kenniscentrum kunst en cultuur (bkkc) op zoek naar nieuwe juryleden voor het impulsgeldenprogramma Noord-Brabant. Daarnaast zoekt het bkkc twee technisch voorzitters. bkkc voert de regeling uit in samenwerking met Kunstbalie en Erfgoed Brabant.

Impulsgelden
Makers, culturele instellingen, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, overheden of bedrijven die een bijdrage willen leveren aan de versterking van de culturele sector in Brabant, of die sector duurzaam verbinden aan een andere maatschappelijke sector, kunnen een beroep doen op de impulsgelden. De impulsgelden zijn voor de periode 2017-2018 beschikbaar gesteld door de provincie Noord-Brabant en zijn bestemd voor de duurzame versterking van het Brabantse cultuursysteem.

Het impulsgeldenprogramma bestrijkt de volle breedte van de professionele kunsten, alsmede de interactie met kunsteducatie, kunstbeoefening, cultureel erfgoed en mediawijsheid.

De uitvoering van het programma ligt bij bkkc, in nauwe samenwerking met Kunstbalie en Erfgoed Brabant. (Lees meer over het impulsgeldenprogramma.)

Profiel jurylid impulsgeldenprogramma

  • Brede kennis van het culturele veld en specifieke kennis van de Brabantse culturele infrastructuur, waartoe behoren de professionele kunsten, kunsteducatie, kunstbeoefening en erfgoed;
  • Kennis en ervaring op het gebied van nieuwe ontwikkelingen in het cultuurbeleid, alsmede de rol van cultuur op het gebied van maatschappelijke uitdagingen;
  • Kennis en ervaring met de ontwikkeling en ontplooiingsmogelijkheden van makers in de huidige culturele setting;
  • Kennis en ervaring op het gebied van gezonde bedrijfsvoering voor makers en culturele instellingen, alsmede op het gebied van marketing en communicatie;
  • In staat om projectplannen te beoordelen, begrotingen te doorgronden en bij te dragen aan de discussie over Brabants cultuurbeleid in brede zin;
  • Sterke communicatieve en sociale vaardigheden, empathisch vermogen met nadrukkelijk oog voor kansen en nieuwe mogelijkheden.

Taak, samenstelling en werkwijze van de jury
De jury bestaat uit een pool van juryleden die, in wisselende samenstelling, mede op basis van een pitch door de aanvrager, de aanvragen toetsen en er advies over uitbrengen. Deze pool bestrijkt een breed spectrum aan expertise (zowel artistiek als zakelijk) zodat voor de aanvraag een passende groep van juryleden kan worden samengesteld.

Jurybijeenkomsten worden doorgaans een keer per maand op maandag en/of dinsdag belegd. Deze bijeenkomst vindt in principe plaats in Tilburg.

De jury fungeert als extern orgaan. Nadat zij een advies afgeeft kan de aanvrager zijn project formeel indienen bij de Adviescommissie. De Adviescommissie adviseert de directeur/bestuurder van bkkc, die in mandaat van de provincie Noord-Brabant een beschikking kan afgeven.

Een onkostenvergoeding wordt geboden. Duur van de aanstelling is 1 jaar, met mogelijkheid tot verlenging.

Profiel technisch voorzitter impulsgelden
De technisch voorzitter leidt de vergadering en zorgt voor een ordentelijke procesgang. De technisch voorzitter bewaakt de uitgangspunten van de regeling en zorgt ervoor dat het uitgebrachte advies verwoord wordt aan de hand van de subsidievereisten van de regeling. De technisch voorzitter heeft zelf geen stemrecht. Ervaring als voorzitter is nadrukkelijk gewenst. Verder is het inhoudelijk profiel van een jurylid van toepassing.

Procedure

  • Sollicitaties kunnen ingediend worden tot uiterlijk 20 februari 2017.
  • Geef in uw sollicitatie aan of het de functie van jurylid of technisch voorzitter betreft.
  • Op 27 en 28 februari en op 8 maart staan gesprekken gepland met kandidaat juryleden bij bkkc.

Interesse
Heeft u interesse, dan nodigen wij u uit uw motivatie met cv vóór 21 februari 2017 te mailen naar Ilonka Birsak, sollicitatie@bkkc.nl o.v.v. vacaturenummer 1053.

Voor vragen over deze vacature kunt u contact opnemen met Liesbeth Jans (l.jans@bkkc.nl | 013 - 750 84 24) of Gosuin van Heeswijk (g.vanheeswijk@bkkc.nl | 013 - 750 84 41).

©2021 Erfgoed Brabant