Update impulsgelden cultuur: vanaf 3 april kunnen subsidies worden aangevraagd

- 14 maart 2017

Projecten die een impuls geven aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem komen in aanmerking voor subsidie van de provincie. Vanaf 3 april 2017 kunt hiervoor subsidie aanvragen. Eerder ingediende aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Makers, culturele instellingen, publiekrechtelijke- en privaatrechtelijke rechtspersonen en samenwerkingsverbanden hiervan, kunnen subsidie ontvangen voor projecten die zorgen voor het versterken van de positie van de culturele sector in het maatschappelijk krachtenveld.

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • de artistieke kwaliteit binnen het project is geborgd;
  • het project beschrijft de ontwikkeling die de aanvrager beoogt, vanuit de context van het reguliere werk van de aanvrager en is daarmee van betekenis voor het Brabantse cultuursysteem;
  • het project heeft een duurzaam karakter, dat wil zeggen dat het is gericht op het realiseren van een blijvend effect.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in §6 van de Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant.

Bezoek voor meer informatie de website van Provincie Noord-Brabant.

©2021 Erfgoed Brabant