RCE presenteert kaart Panorama Landschap

- 22 juni 2017

Op 21 juni lanceerde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de kaart Panorama Landschap. Hiermee wordt aan de hand van 78 karakterschetsen de geschiedenis van het Nederlandse cultuurlandschap uiteengezet.

Verandering is de enige constante factor in het Nederlandse landschap. Het is dan ook niet realistisch of wenselijk om historische landschappen in de tijd te bevriezen. Wel kunnen we ze op een weloverwogen manier in veranderingen meenemen. Panorama Landschap helpt om het cultuurlandschap in de volle breedte te lezen en te begrijpen. Denk aan de geschiedenis van waterbeheersing, infrastructuur, militaire verdedigingswerken, agrarische ontwikkelingen en de ontstaansgeschiedenis van steden en dorpen. Daarmee is Panorama Landschap een instrument voor ruimtelijke planvorming. Maar dat is niet alles: de regionale karakterschetsen bieden kennis over de eigen leefomgeving, zodat iedereen kan meepraten over ontwikkelingen in zijn of haar regio.

Nederland telt twaalf provincies en ongeveer vierhonderd gemeenten. Om de diversiteit van het landschap te laten zien, is juist het schaalniveau tussen provincie en gemeente in interessant. Hier is gekozen voor 78 regiobeschrijvingen en een artikel over de grote wateren. Deze karakterschetsen bevatten geen waardering van het landschappelijke erfgoed, of een uitputtende inventarisatie van allerlei elementen en patronen. Het zijn kleine biografieën, gericht op de wordingsgeschiedenis van het landschap: van de prehistorie tot nu.

Bekijk Panorama Landschap op de website van het RCE. Klik op de kaart om de regiobeschrijvingen te lezen.

©2019 Erfgoed Brabant