Proefschrift over Brabant: 'Dat wat hier is'

- 30 mei 2017

We gaan steeds vaker de wereld over; fysiek, online, in gedachten. Toch hechten we ons aan de plek waar we wonen of vandaan komen. Hoe Brabanders zich identificeren met Noord-Brabant en hoe die ‘binding’ tot uiting komt in het dagelijkse leven is onderzocht door Sandra Wagemakers. Op vrijdag 9 juni verdedigt Sandra haar proefschrift Brabant is Here, Making Sense of Regional Identification aan Tilburg University.

Mensen zijn vaak onbewust bezig met regionale identificatie, zelfs als ze zich wél verbonden voelen met hun regio. Uit het onderzoek van Sandra komt naar voren dat er een verschil is tussen wat mensen Brabant noemen, en hoe ze Brabant ervaren. Traditionele aspecten spelen daarbij een belangrijke rol als mensen het over Brabant hebben. Daarnaast zijn herkenning en kennis van het lokale belangrijke zaken als het gaat om identificatie met een regio, zoals situaties, personen, plekken en het uiten van kennis.

Persoonlijk Brabant
Het proefschrift van Sandra laat ook zien dat Brabant in het dagelijkse leven vooral betekent ‘dat wat ‘hier’ is’. Het blijkt dat ‘wat Brabants is’ vaak wordt gebaseerd op basis van lokale en nabije ervaringen. De plek die door en door vertrouwd is wordt gezien als iemands persoonlijke Brabant. Wat daaraan bijdraagt is het feit dat Brabant van oudsher een stabiele, diepgewortelde regio met een sterke naam is. Veel mensen gebruiken het woord Brabant dan ook in hun dagelijkse leven en in de vorm als ‘van hier’. In die zin volgt identificatie met Brabant de bestaande grenzen. Dit betekent echter niet automatisch dat mensen het ook daadwerkelijk over Brabant hebben in de zin van ‘de provincie Noord-Brabant’.

Sandra Wagemakers zal haar proefschrift ’Brabant is Here: Making Sense of Regional Identification’ op vrijdag 9 juni 2017 om 14.00 uur in de aula van Tilburg University verdedigen. Promotors zijn prof. dr. Jos Swanenberg en prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld.

Een exemplaar van de publicatie is aan te vragen bij persvoorlichters@tilburguniversity.edu. Voor nadere informatie gelieve contact op te nemen met de promovenda: tel. 013-466 2027 (bgg 013-466 2668), e-mail S.Wagemakers@tilburguniversity.edu

©2021 Erfgoed Brabant