Oproep: Brabantse Open Kerkendag

- 24 januari 2017

Op 26 november 2017 wordt in Brabant de Open Kerkendag gehouden. Het streven is dat op die zondag zoveel mogelijk kerken - protestants en katholiek - in onze provincie zijn geopend. Dit unieke evenement wil Brabanders bewust kennis laten nemen van het grote culturele belang van de kerken. Bewustwording draagt bij aan het vinden van goede herbestemmingen van kerken die aan de eredienst zijn of worden onttrokken.

Doe mee
De Brabantse Open Kerkendag is een initiatief van de Stichting Brabantse Hoeders. Bij de organisatie van dit grote evenement willen de Brabantse Hoeders met zoveel mogelijk organisaties samenwerken. Wie mee wil werken wordt verzocht contact op te nemen met Lara Boon, coördinator Open Kerken Brabant: info@openkerkenbrabant.nl. Voor meer informatie ga naar de website.

Bij Lara Boon kunnen ook ideeën worden aangemeld over de inkleding van de Open Kerkendag. Het streven is niet alleen dat alle kerken zijn geopend, maar dat er ook culturele activiteiten worden aangeboden zoals rondleidingen, tentoonstellingen, muziekuitvoeringen, etc. Verder is de stichting op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen de Brabantse Open Kerkendag te organiseren.

Volg de Open Kerkendag via Facebook, Twitter en Instagram.

©2019 Erfgoed Brabant