Nieuw advies Ethische Codecommissie over afstoting werk van levende kunstenaar

- 29 augustus 2017

Overvolle depots maakt het voor musea vaak noodzakelijk de depots op te schonen of om objecten een betere bestemming te geven in een ander museum of elders. Een belangrijke vraag hierbij is of de musea bij afstoting van kunstwerken rekening houden met de belangen van de levende kunstenaar? Uit het advies van de Ethische Codecommissie blijkt van wel. Als herplaatsing in een ander museum niet mogelijk is, heeft de kunstenaar in beginsel het right of first refusal, ofwel een voorkeursrecht. 

Bezoek de website van de Museumvereniging voor meer informatie.

©2019 Erfgoed Brabant