Help mee digitaal erfgoed in kaart te brengen

- 6 juni 2017

Als erfgoedinstelling willen we u vragen om mee te doen aan het EU-brede onderzoek ENUMERATE. Met dit onderzoek wil DEN, het Kennisinstituut Digitale Cultuur, in samenwerking met Europeana inzicht krijgen in de stand van digitalisering, toegang, kosten en duurzaamheid van digitale erfgoedcollecties in Nederland en in de rest van Europa.

Waarom meedoen?
De enquete wordt verspreid onder duizenden erfgoedinstellingen in Europa. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om instellingen en landen met elkaar te vergelijken en om vragen te beantwoorden als: "Hoe ver is uw instelling gevorderd met de collectiedigitalisering?"

Hoe werkt het?
Aan de hand van
37 vragen wordt geprobeerd een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de stand van zaken in Nederland op het gebied van digitalisering, toegang, kosten en duurzaamheid van de digitale erfgoedcollecties.

Over ENUMERATE
ENUMERATE is een door de Europese Commissie ondersteund thematisch netwerk, gericht op het verzamelen van digitaal erfgoedstatistieken in Europa. Sinds juni 2014 is ENUMERATE onderdeel geworden van Europeana, maar alle erfgoedinstellingen kunnen aan het onderzoek meedoen, ook wanneer de collecties niet aan Europeana gekoppeld zijn.

De resultaten van vorige edities zijn verwerkt in de diverse publicaties, zoals ENUMERATE/De Digitale Feiten 2013-2014, De Digitale Feiten: trends in erfgoed sinds 2008, De Erfgoedbalans en de Cultuurindex.

Ga naar de vragenlijst van ENUMERATE 2017

De vragenlijst kan ingevuld worden tot 30 juni aanstaande. Per instelling hoeft maar één ingevulde vragenlijst ingezonden te worden.

In onderstaande infographic ziet u een samenvatting van een aantal resultaten van het onderzoek in 2015.

 

©2021 Erfgoed Brabant