Nieuw advies Ethische Codecommissie voor Musea

- 15 augustus 2017

De Ethische Codecommissie voor Musea heeft onlangs uit eigen beweging een advies uitgebracht over hoe te handelen bij het afstoten van een werk van een kunstenaar die nog in leven is (Advies inzake de verkoop van een werk van een levende kunstenaar uit een museumcollectie). De Ethische Code en de Leidraad Afstoting Museale Objecten bieden hiervoor niet direct houvast, omdat deze niet ingaan op deze specifieke situatie. De commissie geeft in haar advies een richtlijn voor de wijze waarop de kunstenaar betrokken zou moeten zijn in geval van afstoting van een werk van zijn hand.

Een samenvatting van het advies en enige toelichting is te vinden op de website van de Museumvereniging.

©2021 Erfgoed Brabant