Terugblik Maand van de Geschiedenis 2016

- 3 november 2016

Afgelopen oktober was de Maand van de Geschiedenis 216. Maar liefst 423 culturele instellingen, 865 boekhandels en bibliotheken en 45 partnerorganisaties brachten miljoenen Nederlanders on- en offline in aanraking met de geschiedenis van grenzen. Door heel Nederland werden 786 activiteiten georganiseerd.

Het programma bestond dit jaar uit opvallend veel debatten, colleges en lezingen, 153 in totaal. De activiteiten boden verheldering bij actuele vraagstukken: van de vluchtelingengeschiedenis tot de geschiedenis van populisme, van de Amerikaanse politiek tot het koloniale verleden. Zo ontdekten de Reizende Reporters van de Maand van de Geschiedenis hoe invloedrijk grenzen zijn voor identiteitsvorming, dat fact free politics steeds meer in zwang raken en dat een populist nooit praat in oplossingen.

De grote festivals, zoals de Nacht van de Geschiedenis, Geschiedenis Festival, 024 Geschiedenis Nijmegen en de Week van de Koloniale Geschiedenis, programmeerden klinkende namen van Nederlandse bodem en daarbuiten. Men kon onder meer luisteren naar James Kennedy, Beatrice de Graaf, Ewoud Kieft, Geert Mak en Maarten van Rossem. Fidan Ekiz schreef het essay voor de Maand van de Geschiedenis, getiteld Hoe lang nog zwijgen. Meerdere malen hield Ekiz een vlammend betoog over de toenemende verharding in de samenleving. Het essay stond drie weken lang in de Bestseller 60 en de oplage van 11.000 exemplaren vloog over de toonbank.

Afgaand op het aantal activiteiten en berichten over bezoekersaantallen van deelnemende instellingen, lijken meer bezoekers, kijkers, lezers en luisteraars dan ooit de Maand van de Geschiedenis gevonden te hebben. De bezoekersaantallen en -tevredenheid worden eind november door de organisatie van de Maand van de Geschiedenis bekend gemaakt. 

©2021 Erfgoed Brabant