Symposium 'Waar draait het om?' / Een veilig klimaat voor duurzaam behoud

- 24 oktober 2016

Wat is een goed klimaatconcept voor erfgoedinstellingen? Hoe reageren de objecten op zo’n klimaat? Hoe groot is de kans op klimaatschade eigenlijk en wegen de kosten en de ingrepen voor klimaatbeheersing op tegen de risico’s? Hoe realiseer je het klimaatconcept in de praktijk? Krijg je waar voor je geld? Kies ik voor een specifieke klimaatinstallatie of voor een specifieke bouwfysica? Is alle waar naar zijn geld?

Collectiebeheerders, monumentenzorgers, installateurs, inspecteurs, adviseurs, architecten en andere betrokkenen krijgen met dergelijke vragen te maken zodra er collecties gehuisvest worden in een (bestaand) gebouw. Vaak blijkt dat het nadenken over de museale objecten pas laat in het ontwerpproces plaatsvindt, waardoor vele mogelijkheden uitgesloten blijken en alleen enigszins bijgestuurd kan worden aan de bestaande plannen. Dan kan het moeilijk zijn keuzes te maken en om ook nog volgens een logisch besluitvormingsproces te werken.

Het Klimaatnetwerk nodigt u graag uit voor de presentatie van haar nieuwste besluitvormingsproces en hoe dit het bouwproces beïnvloedt. Dit wordt omkleed met praktische voorbeelden uit de praktijk. Aan het eind van de dag wordt u tijdens een speed date in de gelegenheid gesteld met alle sprekers te praten en uw vragen te stellen. 

Het symposium zal plaatsvinden op vrijdag 2 december op de TU Eindhoven. Het symposium is georganiseerd door de stichting Erfgoedklimaat. Meer informatie volgt.  

©2021 Erfgoed Brabant